Beredskapsdagen 2018

Dine viktigste samarbeidspartnere innen sikkerhet og beredskap har gleden av å invitere

Vi byr på de fremste foredragsholderne innen feltene, IKT – beredskap samt klima og miljø. Du får møte relevante utstillere og mulighet for nettverksbygging på tvers av bransjer og virksomheter.   

Konferansen passer for deg som er: leder og/eller fagperson fra nød- og beredskapsetater, næringslivsaktører med interesse og fagkompetanse innen samfunnssikkerhet og beredskap, frivillige organisasjoner, høgskole og universitet, kommuner og øvrig offentlig sektor.

Vårt mål med konferansen er å:

  • Styrke kompetanse om samfunnssikkerhet og beredskap
  • Styrke samarbeid mellom offentlige myndigheter, næringsliv, utdanning og forskning
  • Øke kunnskap om regionale og globale utviklingstrekk innenfor samfunnssikkerhet og beredskap

Program:

 

torsdag 23. aug. 2018
Tid Foredrag/foreleser Sted
  Se hele programmet her  
08:30 Registrering og kaffe
09:00 Del 1: Risikobildet og beredskap
09:00 Risikobildet i Norge
09:00 Er vi beredt? Risikoerkjennelse er beredskapsarbeid satt i system.