Hvilke kompetansebehov har bedriftene?

28. august slippes resultatene fra NHOs kompetansebarometer. Hvilke yrker, fagområder, utdanningstyper og utdanningsnivåer har bedriftene behov for de neste fem årene? Hvilke fagarbeidere og ingeniører trenger de?

Åge Skinstad inviterer til kompetansedebatt. Fotograf: Moment Studio

Mandag 28. august lanseres NHOs kompetansebarometer 2017. Resultatene viser hva våre medlemsbedrifter har svart på spørsmålene om kompetansebehov.

I den anledning inviterer vi til morgenmøte hos Fagskolen Innlandet. Lansering av resultatene fra kompetansebarometeret vil bli vist på storskjerm, streamet fra Oslo. Her vil vi blant annet få svar på følgende:

  • Hvilken betydning vil digitalisering og automatisering få for kompetansebehovet til bedriftene framover?
  • Hvilke yrker, utdanningstyper og utdanningsnivåer har de behov for de neste fem årene?
  • Hvilke fagarbeidere og ingeniører har de mest behov for?

Deretter leder Åge Skinstad dialogen, hvor politikere, bedrifter og utdanningsledere får mulighet til å formidle sine forslag til videre handling.  

Tid: kl. 8.00 den 28. august
Sted: Fagskolen Innlandet (auditorium 3, vis-a-vis kantina)

Merk at arrangementet avholdes i forkant av workshopen om fremtidens industriarbeider som også avholdes på Fagskolen samme dag. 

08.00: Mingling og kaffe/frokost 
08.15: Introduksjon/noen ord fra rektor Kari Nordskogen
08.30: Resultatene presenteres på storskjerm 
09.30: Dialog/erfaringsutveksling blant deltakerne. Lars Harald Lied fra Nammo presenterer erfaringer fra Nammo. 
11.00: Arrangementet er slutt. De som ønsker kan være med videre på workshop ifm det pågående kompetanseprosjektet rundt fremtidens fagarbeider i industrien frem til klokken 14.00. Påmeldign til workshop til mona@total-gruppen.no