Dialogmømte om offentlige anskaffelser, Bygg og Anlegg

Forenklinger og digitalisering, det grønne skifte, markedsdialog, prosjektsamarbeid og attraktiv byggherre

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) inviterer til dialogmøte mellom de viktigste aktørene innen anskaffelser i offentlige og private bygg- / anleggsprosjekter:

Offentlige og private innkjøpere og byggherrer – rådgiverbransjen – entreprenører

Invitasjonen går til kommuner og fylkeskommunene Oppland og Hedmark, private byggherrer og rådgivere i samme region samt EBAs medlemmer.

Bakgrunnen for initiativet er at entreprenørbedriftene opplever store variasjoner i konkurransegrunnlagene som sendes ut i fra kommuner og fylkeskommuner. Ulike konkurranseregler, ansvarsforhold, tidspunkt og tidsfrister, kvalitet på underlaget og endringer / addendum for å nevne noe.

Hensikten med dialogmøtet er å øke forståelsen mellom partene for de enkeltes roller, hva er hemmende og fremmende faktorer for godt gjennomførte konkurranser.

PROGRAM:

Møteleder: Helge J. Nakken, styreleder EBA Hedmark og Oppland

08:30 Velkommen

08:40 Forenklinger og digitalisering

09:00 Det grønne skiftet – tæring etter næring – Anlegg. Bransjen er klar, men er byggherren? Hvem tar regningen?

09:20 Offentlige anskaffelser - MARKEDSDIALOG - Hva kan oppdragsgiver tillate seg i en markedsdialog? v/Rådgiver Ida Skaaret Laustsen, Nasjonalt program for leverandørutvikling?

10:00 Pause

10:15 Tør du samarbeide med en konkurrent? Grensen mellom lovlig og ulovlig prosjektsamarbeid. v/Advokat Siw Linderud, EBA.

11:00 Lunsj

11:50 Hva slags strategi har man for å være attraktiv som byggherre? v/Plan- og eiendomssjef Petter Granum, Ringsaker kommune.

12:30 Debatt

13:00 Slutt og vel hjem.