E6 - En av Norges viktigste veger!

Tungtransport, personbiler og skolebarn kjemper nå om å få plass på de smale og svingete gjenstående strekningene på E6. Bare 22 km veg gjenstår å bygge ut og er i dag et betydelig hinder for næringslivet

Fotografi: Michael Gaida

E6 gjennom Gudbrandsdalen er en av Norges viktigste veger for varetransport og personbilister. E6 knytter Nord-Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge til Europa, og er hovedpulsåra som norsk næringsliv er avhengig av.  

Planer er klare, eiendommer er innløst, avskoging er gjennomført og bompengeordningen er avklart. Vil Regjeringen og Stortinget bygge helhetlig og dermed prioritere E6 gjennom Gudbrandsdalen i første periode av NTP 2018-2029?

Det inviteres til frokostseminar om betydningen av å bygge ferdig en av Norges viktigste veger og utfordrer politisk ledelse og stortingspolitikere.

Tid: Tirsdag 14.mars fra kl. 8.45-9.45 (frokost serveres fra 8.15) 
Sted: Grand hotell, Oslo.

Arrangør: Vegforum E6, Norges Lastebileierforbund Oppland Hedmark, NHO Innlandet, LO, NAF region Øst, Gode Vegar og Trygg trafikk Oppland.

Det blir enkel servering og vi ber derfor om påmelding innen 9. mars. Spørsmål og påmelding kan rettes til: ane.tosterud.holte@oppland.org, eller mobil 995 24 432.