15:16 E6 - Viktig for næringslivet
v/Rolf Olav Tenden, Fylkesleder NLF Sogn og Fjordane