08:45 NHO ønsker velkommen
Hvorfor er E6 viktig? v/ Åge Skinstad, Regiondirektør NHO Innlandet