IA-uka 2017

Hvordan tjene penger på godt IA-arbeid? Hva sier forskningen; hva gir effekt? Hvilke grep bidrar til suksess? Gode eksempler, innlegg og work shops.

IA-uka 2017 går som følger:

Tynset: mandag 3. april
Hamar: tirsdag 4. april
Elverum: onsdag 5. april
Kongsvinger: torsdag 6. april

Se invitasjonen i linken nedenfor.