Informasjonsmøte om Tariffoppgjøret 2018

Storstreik ble avverget da NHO og LO/YS ble enige om årets tariffoppgjør, 15 timer på overtid.

Fotograf: Pexels

I år har det vært samordnet hovedoppgjør, hvor forhandlingene har vært mellom NHO og LO/YS på vegne av samtlige landsforeninger og forbund.

NHO og Landsforeningene inviterer representanter for bedriftens ledelse og forhandlingsansvarlige til orienteringsmøte om oppgjøret.

Du møter advokat Gro Øien fra Næringslivets Hovedorganisasjon.  

Tema for møtet:

  • Årets oppgjør og den økonomiske situasjonen
  • Tips til lokale forhandlinger og forhandlingsteknikk
  • Spørsmål og diskusjon.

    Norsk Industri vil være til stede på møtene for å kunne gi informasjon om endringene i Industrioverenskomsten VO-delen kapittel 8, reise, kost og losji (RKL).

    Vi oppfordrer alle bedrifter som er berørt av VO-delen kapittel
    8 til å delta, herunder industribedrifter og bemanningsbedrifter som leverer personellressurser til industribedriftene.