Kurs: Oppsiglese og avskjed på grunn av arbeidstakers forhold

Loven legger klare føringer for hvordan en oppsigelse eller avskjed skal gjennomføres. Ved å gjøre seg kjent med disse på et tidlig stadium, reduserer man sjansen for feilaktige beslutninger og opprivende konflikter.

Fotograf: Aksel Jermstad

Dette kurset gjelder oppsigelse og avskjed på grunn av forhold på arbeidstakers side. Vi går nøye gjennom saksbehandlingsregler, formkrav og bevisbyrde.

I tillegg ser vi nærmere på en rekke typetilfeller som kan danne grunnlag for oppsigelse eller avskjed, blant annet økonomiske misligheter, arbeidstakers fravær, samarbeidsproblemer, alkohol og rus, illojal oppførsel, svak arbeidsprestasjon mv. Målet med kurset er at du skal kunne gjennomføre en oppsigelse på en korrekt og saklig måte, slik at du minimerer risikoen for ressurskrevende konflikter med ansatte som blir sagt opp fra sine stillinger. 

Dette går vi igjennom: 

 • Saksbehandlingsregler - før, under og etter beslutning
 • Individuelle drøftelser
 • Valg av reaksjon: Advarsel, suspensjon, oppsigelse, avskjed. 
 • Bevisbyrde
 • Oppsigelse i prøvetiden 
 • Terskel
 • Interesseavveiningen
 • Formkrav ved oppsigelse og avskjed
 • Etter oppsigelsen: Forhandlingsmøte og rett til å stå i stilling
 • Typetilfeller

Lanseringstilbud

 • Early Bird : 25% rabatt ved påmelding innen to uker før kursstart. Dette trekkes fra på faktura som sendes deg. 
 • 2 for 1: Ta med en kollega – betal for én. Meld på begge to hver for seg. Skriv følgende i kommentarfeltet i påmeldingen: "2 for 1 + navnet på din bedrift". 

Tilbudene kan ikke kombineres.

Kontakt oss

Frode Berntsen

Advokat

NHO Innlandet

frode.berntsen@nho.no
Mobil
90576983