Leverandørdialog: Fremtidens skole i Sør-Odal

Er du arkitekt, entreprenør, rådgiver eller ingeniør? Bli med på Sør-Odals leverandørdialog!

Foto: Pexels

Sør Odal skal bygge fremtidens skole og miljø står høyt på dagsorden.

For å kunne etterspørre fremtidsrettede  klima, miljø og energiløsninger ønsker kommunen hjelp fra markedet.Derfor inviterer de arkitekter, entreprenører, rådgivende ingeniører og andre leverandører til dialog.

Dialogkonferansen arrangeres torsdag 2.mars kl. 09.00-11.30 i rådhuset på Skarnes.

Påmelding gjøres per e-post til mailto:olegunnar.holen@sor-odal.kommune.no snarest, og senest mandag 27. februar innen kl. 14.00. Oppgi antall personer som kommer fra hvert firma med navn, e-postadresse og telefonnummer til hver enkelt person.

Prosjektbeskrivelse i PDF nedenfor.