Leverandørkonferanse, Tynset

Hvordan bli leverandør til det offentlige?

Fotograf: NHO

Det offentlige er en
stabil kunde som kjøper varer og tjenester uavhengig av konjunkturene. Så
hvordan komme i gang med å levere tilbud til det offentlige?

Sett av 4 timer og få en innføring i hvordan konkurransene gjennomføres og hva
som kreves av deg som leverandør.

En avtale med det offentlige kan bidra til å sikre inntjeningen din i
nedgangstider. Det offentlige er samtidig en krevende kunde: Det gjennomføres
åpne konkurranser som ikke favoriserer noen. Her gjelder det å gi gode tilbud
med en god kombinasjon av pris og kvalitet. Og vinner du konkurransen kan
kundeforholdet være en fin referanse ved neste korsvei.

Kom og lær hva som er gjelder for gode tilbud

Se HER for program