Lokale lønnsforhandlinger - hovedoppgjøret 2016

- spilleregler, prosesser og gjennomføring i praksis

De lokale lønnsforhandlingene er en viktig faktor for den samlede lønnsveksten i privat sektor. Om lag to tredjedeler av veksten kommer fra lokale lønnstillegg og bevegelser i de lokale lønnssystemene. Cirka 75 prosent av årsverkene hos NHO medlemmer har lokale lønnsforhandlinger.

Kurset tar utgangspunkt i spillereglene i tariffavtalene om lokale forhandlinger og hvordan forhandlingsprosesser med de tillitsvalgte gjennomføres i praksis.

Kontakt oss

Frode Berntsen

Advokat

frode.berntsen@nho.no
Mobil
90576983