Miniseminar om fremdriften i Godspakke Innlandet

Møt samferdselsministeren.

Programmet

Gjennom behandlingen av Nasjonal Transportplan i Stortinget fikk regjeringen bred tilslutning til en kraftig satsing på godstiltak på jernbane.

Godspakke Innlandet inneholder en «pakke av tiltak» som omfatter:

  • Elektrifisering av strekningen Kongsvinger – Elverum - Hamar
  • Nye terminaler på Kongsvinger, Hauerseter (Gardermoen) og Rudshøgda
  • Nye jernbanekryss (tilsving) ved Kongsvinger, Elverum og Hamar
  • Kryssingsspor m.m.

Effektene er store:

  • Kjøretid med tømmertog fra Lillehammer til Kongsvinger t/r reduseres med 3 timer
  • Godstog som kommer nordfra som nå kan unngå å kjøre innom Alnabru sparer 12 timer
  • Det kan brukes samme elektriske togmateriell på strekningen. Kapasitet, fleksibilitet og regularitet økes dramatisk.
  • Skog- og trenæringen sparer mer enn 50 millioner kroner i transportkostnader
  • Hogsten vil økes med mer enn 50 millioner kroner per år
  • Enormt langsiktig næringsutviklingspotensiale med en ny jernbanekorridor