Mjøskonferansen 2016

Mjøskonferansen arrangeres årlig som møteplass for aktører innen politikk, næringsliv, kultur og medier i Innlandet.

Konferansen ble første gang arrangert i 2002, og har befestet sin posisjon som en viktig arena for innovasjon, samhandling og regional utvikling.

Eiere:


Eidsiva Vekst AS 
Elisabeth Krokeide, styreleder

Oppland Arbeiderblad AS
Øivind Bjorheim Ludvigsen, styremedlem

Gjøvikregionen Næringsråd
Tore Jan Killi, styremedlem

Hamarregionen Utvikling
Anne Britt Svensrud, styremedlem 

Totens Sparebank 
Thorleif Lilløy, styremedlem

DNB 
Inge Kjetil Grini, styremedlem

Sparebanken Hedmark 
Geir Inge Brelin, styremedlem

 

Programkommitéen for 2016 består av:Gunn Mari Rusten, Mjøskonferansen AS

Hjalmar Solbjør, Oppland Fylkeskommune

Åge Skinstad, NHO Innlandet

Ragnhild Dotseth, Eidsiva Vekst AS

Anne Ekornholmen, Hamar Arbeiderblad

Eirik Haagensen, Lillehammer kommune

Karl Olav Nordengen, EVRY AS

Harald Odde, Oppfølgingsenheten Frisk