Morgenkaffe, Fagernes

Bærekraftig næringsutvikling i Innlandsfylket. Våre muligheter og utfordringer. Velkommen til åpent møte med Visit Valdres, NHO Innlandet og flere.

Fotograf: NHO Oslo og Akershus

Et nytt og regionalisert Norge er i ferd med å finne sin form.  Dette vil påvirke oss alle.

Lytt til ressurser som er tett på dette arbeidet, og hvordan de tror at næringslivet i Valdres vil kunne merke en framtidig regionalisering?  Hvor ligger utfordringene, og hva er mulighetene?


Hvordan kan næringslivet involverer seg i spørsmålstillinger innenfor bærekraft.  Hva kan bedriftene gjøre lokalt og hvordan?

 

0830 - 0850 Kaffe, frokostservering og mingletid

0830 – 0850 Velkommen og orientering v/daglig leder Erik Engelien og reiselivssjef Merete Hovi

0850 – 0915 Regionreformen – muligheter og utfordringer for Valdres v/rådmann Martin Sæbu i Vestre Slidre kommune

0915 – 0945 Hvordan vil et nytt innlandsfylke sørge for å ivareta næringsutviklingen i distriktsområdene? v/komiteleder for næring, klima og miljø i OFK, Kjersti Bjørnstad

0945 – 1030 Hva kan NHO bidra med for å løfte næringslivet i Valdres; og hva er mulighetsrommet? Ny regiondirektør i NHO Innlandet, Jon Kristiansen

1030 – 1050 Pause

1050 – 1150 Konkrete miljøtiltak på virksomhetsnivå – hvordan kan din bedrift ta del i bærekraftsatsningen i Valdres v/Stiftelsen Miljøfyrtårn, Kari Sæther Nilsen sammen med Miljøfyrtårn- konsulentene: Erik Berg (ELB AS) og Tove Sletto (Retura Val-Hall)

1150 – 1200 Oppsummering og avslutning v/daglig leder Erik Engelien

Vi ønsker velkommen til et trivelig morgenmøte med påfyll, dialog og mulighet for nettverksbygging!