Morgenkaffe med KPMG og NHO

Hvor viktig er verdiskaping for utvikling av Innlandet som region?

Morgenkaffe Fotograf: NHO

Velkommen til KPMGs nye lokaler v/ partner Thore Kleppen

NHO Innlandet v/regiondirektør Åge Skinstad: Skal Innlandet ta ledertrøya eller henge "etter" i verdiskapingen? Hva skal være samfunnsbidraget til din bedrift?

Verdiskaping fra i KPMGs perspektiv v/partner Thore Kleppen: · Fersk undersøkelse fra KPMG om økning av verdiskaping

Hva bidrar næringslivet med? Verdiskapingsregnskap fra selskap i regionen synliggjør verdien av aktivt næringsliv for skatteinntekter, arbeidsplasser og mulighet for videre utvikling og investering

Våre muligheter v/ Jørn Strand, rådmann i Ringsaker

Hilsen fra konsernsjef i KPMG Arne Frogner