Morgenkaffe med NHO og Alver advokatfirma

Hva kan eventuelle endringer i aksjelovgivningen bety for din bedrift?        -  vil du være med å ta den grønne ledertrøya for bærekraft?

Kopp med kaffe Fotograf: NHO Oslo og Akershus

På programmet:

  • Endringer i Aksjeloven v/ advokal Ellen Beate Lunde, Alver Advokatfirma
  • «Å ta ledertrøya» for bærekraft  i Innlandet. Hvem-hva-hvordan? v/Åge Skinstad, NHO Innlandet

Det foreligger forslag om endringer og forenklinger i aksjelovgivingen. Dersom forslaget vedtas vil:

  • Mange bestemmelser forenkles, bl.a. stiftelse, krav til aksjekapital. avvikling, revisjonsplikt, fjerning av asl. §3-8, kapitalendringer.
  • Noen bestemmelser strammes inn, f.eks. skjerpes styrets handleplikt ved uforsvarlig egenkapital.

Forslagene var på høring i 2016 og det ventes en lovproposisjon i løpet av våren 2017.

Advokat Ellen Beate Lunde fra Alver Advokatfirma vil gi deg konkrete tips som du som bedriftseier / - leder må være oppmerksom på.

Velkommen til et møte med faglig påfyll og muligheter for nettverksbygging med medlemmer i NHO-fellesskapet!