Verdien av en senior, morgenkaffe på Lillehammer

Med funn fra Seniorpolitisk barometer og nyheter i aksjeloven

Morgenkaffe Fotograf: NHO

VERDIEN AV EN SENIOR

Levealderen øker, og flere ønsker å jobbe lenger. Denne utviklingen forsterkes i årene som kommer, og det er betydelige geografiske ulikheter. Samtidig er det positive trekk: Avgangsalderen øker, og vi jobber lenger enn tidligere. Samtidig er det store utfordringer med fallende sysselsettingsgrad, frafall og utenforskap, ref. Perspektivmeldingen 2017. Dette gjør at arbeidet med å øke yrkesdeltakelsen må forsterkes. Partene i arbeidslivet har et særlig ansvar gjennom delmål 3 i IA-avtalen.

MULIG ENDRINGER I AKSJELOVEN
Det foreligger forslag om endringer og forenklinger i aksjelovgivingen. Dersom forslaget vedtas vil:

  • Mange bestemmelser forenkles, bl.a. stiftelse, krav til aksjekapital. avvikling, revisjonsplikt, fjerning av asl. §3-8, kapitalendringer.
  • Noen bestemmelser strammes inn, f.eks. skjerpes styrets handleplikt ved uforsvarlig egenkapital.

Program:
08.00 – 08.30  Enkel frokost og mingling
08.30               Velkommen
08.35 – 09.00  Olav Eikemo, seniorrådgiver ved Senter for Seniorpolitikk
09.00 – 09.20  Smarte råd og tips v/ Torkell Aass, HR direktør i NAMMO.
09.20 – 09.40  Aksjelovens endringer - hva betyr de for deg som bedriftseier og leder v/Ellen Beate, advokat i Alver Advokatfirma
10.00               SLUTT og god arbeidsdag!