Morgenkaffe - for et lengere yrkesliv

Møt bedriftsledere og rådgivere på et aktivt morgenmøte om seniorpolitikk.

Morgenkaffe Fotograf: NHO

08.00 – 08.30 Enkel frokost og mingling

08.30 Velkommen!

08.35 – 09.00 Seniorpolitisk barometer 2017 for Innlandet v/ seniorrådgiver Olav Eikemo, Senter for seniorpolitikk.

09.00 – 09.20 Seniorpolitikk i praksis. Erfaringer fra en industribedrift. v/ HR-direktør Torkell Aass, NAMMO.

09.20 – 09.40 Hva kan NAVs Arbeidslivssenter og IA-rådgivere bidra med? v/ seniorrådgiver Håkon Hide, NAV Arbeidslivssenter Oppland

09.40 – 10.00 Karriereveiledning og kompetanseutvikling uavhengig av alder? v/ Daglig leder Torunn Dotseth, Karriere Oppland Gjøvikregionen

10.00 - 10.15 Næringslivets behov for kompetent arbeidskraft v/ rådgiver Kjersti Granaasen, NHO Innlandet

10.15 – 10.30 Oppsummering. Spørsmål og kommentarer.

10.30 SLUTT og god arbeidsdag!