Nå tar vi Gardermoeneffekten til Innlandet!

Oslo Lufthavn antas de neste 10 årene å vokse med 1 million passasjerer pr år. Det gir en økning på 500 til 600 arbeidsplasser, bare på Gardermoen. Vi ønsker deg velkommen til en viktig konferanse som skal gi oss svar på hvordan Innlandet og Oslo lufthavn sammen kan utnytte denne veksten.

Bakgrunn
Øvre Romerike har fått en større Gardermoen-effekt enn de fleste drømte om da den den nye hovedflyplassen åpnet 8. oktober 1998. Hovedflyplassen ga nye arbeidsplasser, og Romeriksporten ga kortere reisetid til Oslo. Effekten kom først i Ullensaker, og har de senere årene i økende grad forplantet seg i retning mot Innlandet. Vi ser allerede en økende Gardermoen- og E6-effekt i Hamar- og Elverumsregionen. Andre sentrale regioner rundt Lillehammer, Hadeland, Gjøvik og Kongsvinger har fått forbedret E16, riksvei 4 og fylkesvei 33 som vil korte ned avstanden og reisetiden til hovedflyplassen.
 
Store muligheter
I dialog med Oslo lufthavn har representanter fra Hedmark og Oppland en målsetning om å ytterligere utnytte hverandres styrker. Og med nevnte én million flere reisende per år har vår region en unik mulighet til å skape utvikling og vekst gjennom ny infrastruktur, arbeidskraft, bosetning og ikke minst økt turisme for hele Innlandet.
 
Dagens flyplass håndterer en trafikk på rundt 25 millioner reisende i året. Den 27. april 2017 står Oslo lufthavn klar til å kunne håndtere 28 millioner passasjerer i året. Det er i tillegg tilrettelagt for en framtidig utvidelse til 35 millioner passasjerer per år.
Konferansen er et samarbeid mellom Avinor Oslo lufthavn og sentrale aktører fra Hedmark og Oppland. Det blir deltagere og foredragsholdere fra næringslivet, det offentlige, akademia og Avinor
 
Velkommen til Park Inn, mandag 24. april. En eksklusiv omvisning på Oslo lufthavns nye pir blir «Rosinen i pølsa», og det tre dager før den offisielle åpningen.

Kontakt oss

Ingvild Bergersen

Trainee

NHO Innlandet

ingvild.bergersen@nho.no
Mobil
92895757