10:30 Ambisjoner og strategier for OSL frem mot 2035