11:10 Infrastruktur og kobling til næringsutvikling, godsflyt og mobilitet