13:00 Kvalitets-jordbruksprodukter fra Innlandet til verden