Næringstreff: Innovasjon og mangfold

Våg å endre for å oppnå vekst og utvikling. Framtidens kompetanse for eiere, ledere, styrerepresentanter og andre interesserte

Mann og dame planlegger ved et whiteboard. Fotograf: Istockphoto

Styreakademiet inviterer til næringstreff med fokus på endring og mangfold. Seniorrådgiver i NHO, Kari Minge, deltar som foredragsholder og vil snakke om hvordan man kan bedre kvinners representasjon i ledelse og styrer, samt å trekke flere kvinner til privat sektor. 

08:30 Registrering og kaffe
09:00 «Velkommen til Mjøsregionen – velkommen til Ringsaker!»
09:10 Velkommen til næringstreff!
09:20 «Innovasjon - nå igjen?
10:10 Beinstrekk
10:30 Dagestad fortsetter
11:00 «Å våge å endre – både i dårlige og gode tider!»
11:40 Lunsj i Kafé Julie
12:20 «Fra ord til handling - hvordan oppnå mangfold i ledelse?»
12:40 “Mangfold og kompetanse - mine erfaringer som bedriftsleder»
13:10 «Næringsutvikling i Innlandet fra en banks ståsted»
13:30 Oppsummering og avslutning
13:45 Vel hjem

Arrangeres i samarbeid med Styreakademiet Innlandet, Totens Sparebank, Ringsaker Kommune og NHO Innlandet. 

tirsdag 05. des. 2017
Tid Foredrag/foreleser Sted
  Se hele programmet her  
09:00 Velkommen til Mjøsregionen - velkommen til Ringsaker!

Tor Rullestad har en allsidig bakgrunn fra flere lederjobber i det private næringsliv. Han innehar flere styreverv i Innlandet, og er i dag næringssjef
i Ringsaker kommune.

09:10 Velkommen v/konferansier

Heidi er dagens konferansier, og styremedlem i StyreAkademiet
Innlandet, en arena for aktører med interesse for styrets utfordringer,
oppgaver og roller. StyreAkademiet er en frivillig og uavhengig medlems-
organisasjon som er representert i store deler av landet. Heidi er til daglig
næringsrådgiver i Ringsaker kommune.

09:20 Innovasjon - nå igjen?

Sjur Dagestad er grunnlegger av innovasjonsselskapet INNOCO AS og
professor II i innovasjon ved NTNU i Trondheim. De fleste snakker om innovasjon, men de færreste gjør noe med det. Hvorfor skal vi egentlig innovere? Sjur fokuserer på hva innovasjon, er og hva du selv kan gjøre
for å fornye egen virksomhet.

11:00 Å våge å endre – både i dårlige og gode tider!

Marit Lien. Peer Gynt var nede i en dyp bølgedal da Marit Lien kom inn som daglig leder. Sammen med sitt team har hun snudd utviklingen
gjennom strategiske grep og modige valg. Marit har en kommersiell
bakgrunn og har fått erfare møtet mellom to fagfelt – på godt og vondt.