Næringstreff: Innovasjon og mangfold

Våg å endre for å oppnå vekst og utvikling. Framtidens kompetanse for eiere, ledere, styrerepresentanter og andre interesserte

Mann og dame planlegger ved et whiteboard. Fotograf: Istockphoto

Styreakademiet inviterer til næringstreff med fokus på endring og mangfold. Seniorrådgiver i NHO, Kari Minge, deltar som foredragsholder og vil snakke om hvordan man kan bedre kvinners representasjon i ledelse og styrer, samt å trekke flere kvinner til privat sektor. 

08:30 Registrering og kaffe
09:00 «Velkommen til Mjøsregionen – velkommen til Ringsaker!»
09:10 Velkommen til næringstreff!
09:20 «Innovasjon - nå igjen?
10:10 Beinstrekk
10:30 Dagestad fortsetter
11:00 «Å våge å endre – både i dårlige og gode tider!»
11:40 Lunsj i Kafé Julie
12:20 «Fra ord til handling - hvordan oppnå mangfold i ledelse?»
12:40 “Mangfold og kompetanse - mine erfaringer som bedriftsleder»
13:10 «Næringsutvikling i Innlandet fra en banks ståsted»
13:30 Oppsummering og avslutning
13:45 Vel hjem

Arrangeres i samarbeid med Styreakademiet Innlandet, Totens Sparebank, Ringsaker Kommune og NHO Innlandet.