Nettverksduggur'n

Hvordan kan arbeidsgivere og næringsliv bidra til bedre folkehelse?

Bedre folkehelse, lavere sykefravær og flere ut i jobb er budskapet når Kreftforeningen i samarbeid med NHO Innlandet inviterer til Nettverksduggur'n. Kreftforeningen jobber politisk med å legge til rette for bedre folkehelse - kan vi få næringslivet med på laget?

  07:30-08:15:

   GOD MORGEN og frokostmingling
                                  

  08:30-11:00: 

  • VELKOMMEN V/HÅKON SKAUG. Håkon Skaug er konferansier i år og vil sørge for god stemning fra start til slutt
  • «BACKE-GRUPPEN TOK GREP». Pål Thune fra Backe Oppland A/S. Backe-gruppen har de siste 4 årene vært hovedsponsor for Krafttak mot kreft.Vi får høre mer om hvorfor de velger å støtte Kreftforeningens arbeid.
  • JOBB = HELSE OG LIVSKVALITET. Ved NAV Arbeidslivssenter Hedmark og Mjøsanker.

   Jobb skaper livskvalitet og god helse. Livskvalitet og god helse er viktige premisser for å yte en god jobb. I lengden er disse viktige for vår velferd, og velferd påvirker igjen livskvaliteten. Med andre ord er jobb og helse viktige bærebjelker i vårt samfunn. Samarbeidet mellom NAV og Mjøsanker er et eksempel på hvordan fokus på relasjon mellom jobb og helse kan skape resultater. 

  • «SMART CITY – HAPPY CITISENS?» Ved Gry Ekeberg Bodin i Kreftforeningen. Smarte teknologiske løsninger alene er ikke nok for å tilrettelegge for en byutvikling som skaper trivsel og bidrar til god folkehelse. Det er heller hvordan man bruker teknologien som avgjør hvor smart en by er.