NHO Kurs, Nye Personvernregler

EUs forordning for personvern blir norsk lov i mai 2018 (GDPR-forordningen). Hva betyr dette for deg og din bedrift?

Fotograf: Pixabay

De nye reglene får betydning for alle som behandler personopplysninger, og stiller større krav til alle norske virksomheter. Hva betyr disse reglene for din bedrift?

De nye reglene legger mer ansvar på bedriftene og det innføres noen nye rettigheter og plikter. Dette kurset tar for seg de nye personvernreglene og hva du må gjøre i din bedrift for å møte de nye kravene. Målet med kurset er å sette deltakerne i stand til å forberede sin bedrift på de nye kravene. 

  • Hvem og hva er omfattet av reglene?
  • Begrepsavklaring og grunnleggende om personvern.  
  • Hvilke rettigheter har den som personopplysningene gjelder?
  • Hva bør bedriften gjøre for å møte de nye reglene?