Morgenkaffe - Internettforbindelse i Innlandet

Raskt bredbånd der dere holder til?

Bli med på NHOs Morgenkaffe for innføring og dialog med representanter fra Eidsiva Bredbånd.

I dagens og fremtidens digitale samfunn vil bredbånd være like viktig som vei. Til tross for dette er det flere innlandsbedrifter i utkantområdene som fortsatt ikke har bredbåndstilgang.

I 2015 offentliggjorde SSB at 7  makrostudier entydig viste at investeringer i bredbånd gir en vekst i BNP på opp mot 1,5 prosent på mellomlang sikt. Studiene viste at bredbånd er viktig for innovasjon, viktig for tilgang på globale markeder og viktig for tilgang på arbeidskraft.   

Fra reiselivsnæringen vet vi at gjester er like avhengige av internett i utkantstrøk som i byer. Uten internett havner ikke bilder ut på Instagram og Facebook, det påvirker bedriftenes synlighet i sosiale medier. 

Hva kan vi gjøre for at vi kan få raskt og sikkert internett hos oss?Eidsiva Bredbånd synes dette er et viktig tema å ta tak i. De gjester oss for å forklare hvordan Eidsiva jobber, og for å diskutere hvordan reiselivsbedrifter kan gå frem hvis de ønsker bredbåndsutbygging hos seg. Bøverdalsprosjektet i Lom er en suksesshistorie, kanskje kan vi lære noe av dette?

Tid: 6. mars klokken 08:45 – 10:00
Sted: Scandic Elgstua, Elverum

Få innsikt i:
- Bredbåndssuksessen i Bøverdalen
- Hvordan kan vi gå frem for å få bredbånd hos oss?

Hvordan er prosessen? Hvem skal vi kontakte? Hvordan kan vi påvirke?

 Arrangementet er i utgangspunktet satt opp for reiselivsbedrifter, men alle medlemmer kan delta.