Hvordan kan vi samhandle smartere?

Frokostseminar om offentlige anskaffelser og leverandørutvikling.

Offentlig sektor kan spille en viktig rolle som pådriver for innovasjon. Statlige og kommunale virksomheter kjøper varer og tjenester for 432 milliarder kroner hvert år. Stor innkjøpsmakt, og en betydelig evne til å bære risiko, betyr at det offentlige aktivt kan benytte sin bestiller-rolle til å legge grunnlaget for innovasjon i mange næringer.

Harald Thoresen er prosjektleder i NHO ved Nasjonalt program for leverandørutvikling. Sammen med regiondirektør Åge Skinstad, NHO Innlandet setter han fokus på Hadelandsregionens muligheter for innovasjon, leverandørutvikling og næringsutvikling.

Kontakt oss

Ingunn Hermansen

Rådgiver

ingunn.hermansen@nho.no
Mobil
41608080