Leverandørutvikling - et virkemiddel for smartere anskaffelser

I samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling inviterer Odal Næringshage til workshop.

Formål: Øke kunnskap om innovative offentlige anskaffelser som virkemidel for innovasjon og utvikling, med fokus på klima og miljø.

Målgruppe: Kommunene i Glåmdalsregionen, Nes og Gjerdrum (politisk og administrativ ledelse, innkjøpere, ansvarlige for byggprosjekter og næringsutvikling), næringsliv (leverandørbedrifter), næringshagene og virkemiddelapparatet.

Velkommen!

Program (pdf)