Næringslivet i Innlandet

Innlandet er et begrep som er mer og mer brukt i ulike sammenhenger om området som i hovedsak dekkes av fylkene Hedmark og Oppland.

Publisert 28.10.13

Innlandet

Selv om fylkesgrensene ikke fullt ut samsvarer med de naturlige bo- og arbeidsmarkedsområdene, er avgrensningen praktisk for å beskrive næringslivet i regionen, med dets muligheter og utfordringer.

Innlandet dekker nær 17 prosent av fastlandsarealet i Norge. Regionen spenner fra hovedstadsregionen i sør til Trøndelag i nord, med fjellene som et naturlig skille mot Vestlandet. I dette store området har skogen alltid vært utnyttet som en ressurs – en av de tidligste globale næringene i Norge. 40 prosent av avvirkningen fra de norske skogene stammer fra Innlandet, og har dannet basis for en stor tremekanisk industris om har vokst sammen med bygg- og anleggsnæringen til en moderne industri med høyt kompetanseinnhold, moderne teknologi og globale markeder. Innlandet har også stor jordbruksbasert sektor. Fra dette er det etablert en omfattende næringsmiddelindustri, med stadig økende grad av foredling. Noen av de mest avanserte miljøer innenfor landbruksbasert bioteknologi ligger i Innlandsregionen.

Regionen har også en over 100 år gammel tradisjon innenfor turisme – ikke minst med utgangspunkt i den rike fjellnaturen. Utviklingen har i dag skapt en internasjonalt rettet opplevelsessektor med noen av Norges sterkeste merkevarenavn innenfor reiselivet og med en voksende flora av virksomheter. Innlandet huser også noen av landets mest spennende miljøer innenfor metallindustrien. Vi har et av Norges største industrimiljøer med base fra Raufoss til Hamar, hvor produkter spres ”world wide”. Tilrettelegging av industriarealer har også medført at det er etablert internasjonalt orienterte industrielle virksomheter over hele Innlandet,  ikke minst i Kongsvinger-, Hadeland- og Gjøvikregionen. Innlandet har også tatt del i den digitale revolusjonen. Ny teknologi har åpnet for en utvikling av serviceorienterte næringer i fjellregionen som har Norge og verden som marked. Kombinasjonen av teknologi, natur og utdanningsinstituasjoner har også satt Innlandet på kartet i film- og fjernsynssammenheng, både som lokasjon for nasjonale og internasjonale filmproduksjoner og med egne sterke produksjonsmiljøer.

Innlandet ligger forlokkende til – godt plassert i hjertet av Norges transportmønster mellom nord og sør, og  øst og vest. En liten time nord for Gardermoen ligger et urbant miljø rundt Mjøsa med over 100 000 arbeidsplasser og 200 000 innbyggere. Gjøvik, Lillehammer, Hamar utgjør en felles bo- og arbeidmarkedsregion innenfor en kjøreavstand på én time. Nord, vest og øst for Mjøsa ligger store områder med variert bosetnings- og næringsstruktur, med  gode kommunikasjoner, naturlig ro, god plass og spennende muligheter i næringsliv og kultur. I dette området er det plass for flere – mange flere – innbyggere, gjester og tilreisende. Presstendensene som preger mye av Østlandet for øvrig har ennå ikke truffet Innlandet, derfor er vår region en attraktiv plass for bosetning, næringsetablering eller fengende ferieopplevelser.