- Folk heier på unge engasjerte som tar plass

Inga Borud er 24 år og er Hamars yngste fungerende ordfører gjennom tidene. – Folk heier på unge engasjerte som tar plass. Å være ordfører har så langt vært en positiv erfaring, sier Borud.

#205

Inga Borud er i noen korte sommeruker ordfører i Hamar. Foto: Linn Alicia Kristiansen/NHO

Publisert 07.07.16

Innlandet

I perioden fra 25. juni til 9. juli har både ordfører Einar Busterud og varaordfører Knut Fangberget feriefravær. I den forbindelse trår Borud til som ordfører. Borud er ikke redd for å ta ansvar, og er opptatt av å gripe sjanser når de byr seg, derfor var ikke dette oppdraget vanskelig å takke ja til.

Siste året på VGS kom forespørselen om stå på liste til kommunevalget, og dette ble starten på veien inn i lokalpolitikken. Borud har vært med i politikken for By- og bygdelista i fem år etter at hun ble valgt inn som kommunestyrerepresentant i 2011. Borud er nå i sin andre periode i kommunestyret og første i formannskapet. Borud sier hun alltid har hatt et sterkt engasjement for Hamar, derfor trives hun i politikken der hun har funnet en arena med mulighet for påvirkning og utvikling.

Inga Borud er opptatt av næringsutvikling og mener Hamar har et stort potensiale for en positiv utvikling i fremtiden. Her er Inga Borud og kommunikasjonsrådgiver Linn Alicia Slora Kristiansen i NHO Innlandet.

 

Blir tidenes yngste Hamar ordfører

- Hvordan er det å være ordfører?

- Så langt er det en positiv erfaring. Jeg har fått en mulighet som de aller færreste får, og som er spesielt interessant for en som er over middels engasjert. Alt fra det daglige politiske arbeidet, henvendelser, møter, tilstelninger og arrangementer. Det gir meg verdi å få innsikt og innflytelse i hvordan Hamar skal bli i fremtiden. Jeg er brennende engasjert i Hamar, og derfor er det enda mer givende å være så tett på i prosessene. Men det er ingen spøk å være ordfører, det er et intenst tempo.

- Hvordan har responsen vært?

- Jeg tror det har skjedd noe positivt i befolkningen. Jeg opplever i stor grad at folk heier på meg og støtter meg i stedet for å prøve å dra meg ned. Ut i fra responsen ser det ut til at folk liker unge, engasjerte personer som tar plass. Dette er bra og viktig, regionen har et stort behov for unge engasjerte som vil noe til det beste for regionen. Vi unge representerer fremtiden, derfor er det positivt at ikke janteloven ødelegger for engasjement og lyst til å bidra.

Inga Borud er 24 år og ordfører i Hamar kommune 2 uker i sommer. Hun trives med og ta ansvar og gripe sjanser, derfor er det ikke utenkelig at hun kan bli ordfører i fremtiden også. Foto: Jan Morten Frengstad.

 

Her hopper ordføreren

Positiv forvandling

Borud har vokst opp i en tid der Hamar kommune har gjennomgått store forandringer, det har vært mange prosjekter knyttet til byutvikling. Borud mener Hamar har forvandlet seg til det positive, og at man må gripe mulighetene som dette gir.

- Jeg er opptatt av både hvordan vi kan bruke de fordelene vi har, men også hvordan vi kan benytte disse til videre utvikling i framtiden. Kommunen skal først og fremst yte gode tjenester til de som bor her, men med mindre penger og større krav til kvalitet er det viktig å ha to tanker i hodet samtidig. Vi må fortsette å utvikle Hamar for å tiltrekker oss den veksten vi trenger, noe som vil gi positive ringvirkninger for Hamar som helhet.

Hamar troner Innlandets kommune-NM

- Hvilke saker er du mest opptatt av?

- Akkurat nå er jernbanesaken den viktigste. Den tar mye tid, både politisk og i administrasjonen. Vi ser et stort engasjement i befolkningen, og dette tar vi på alvor. Utover dette har vi jobbet mye med budsjett og økonomi. Etter at Hamar kommune gikk med underskudd i 2013 og 2014 har vi nå kuttet driften med 85 millioner kroner. Dette er ingen enkel jobb, det handler om prioriteringer, og noen ganger upopulære avgjørelser. Selv om situasjonen er beklagelig er det en nyttig erfaring å ha med seg, og som politiker må man tåle å stå ute i hardt vær.

- Hvordan kan dere jobbe med næringsutvikling i regionen?

- Innlandsutvalget påpekte hvor Hamar har sine sterke sider. Det blir viktig å markere oss på disse områdene samtidig som vi ønsker å tilrettelegge for mangfold. Kommunen må møte nyetablerere og eksisterende næringsliv med en positiv innstilling og handlekraft. Da er vi avhengig av å samarbeide regionalt, og tilby en helhetlig pakke. Næringsliv og arbeidskraft som kommer hit tenker ikke nøyaktig på hvor kommunegrensa går. Vi må være attraktive for de som vil noe og vise hva vi kan tilby som region. Ved å spille på lag legger vi til rette for næringsutvikling, og det er en avgjørende faktor for å skape vekst.

Sikter mot kretsmesterskap

- Hovedutfordringene for Hamarregionen er at vi til tider oppfører oss som om vi er med i et kretsmesterskap. Det er for mye fokus på "storebror - lillebror komplekser", i stedet for å se på muligheter. Fremover blir det viktig å skape gode relasjoner. Jeg opplever at prosesser stopper før vi i det hele tatt har begynt å diskutere selve saken, fordi dialogen er for dårlig. Ved å møte hverandre med åpent sinn kan vi få til større grad av samarbeid. Dette vil kunne gi et bedre utgangspunkt for å løse utfordringer. Tidvis preges diskusjonene av et dårlig debattklima der fokuset er å angripe og sverte motpartens argumenter, i stedet for å føre en konstruktiv debatt.

Kommune-NM: finn din kommune

- Hvilke muligheter har regionen i fremtiden?

- Vi har et stort vekstpotensiale når vi knyttes tettere sammen til Osloregionen. Dette er en mulighet som vi må benytte oss av og som vil løfte hele regionen. Hamar og Innlandet er inne i en god periode, vi må gripe sjansen til å tiltrekke oss næringsliv og kompetanse. Da er det igjen viktig at vi står samlet. Noen ganger virker det som det er viktigere at nabokommunen ikke vokser, enn at man vokser selv.  

Høyskolemiljøet blir viktig

- Høyskolen har et stort potensiale. Ved å posisjonere oss som en studentby vil vi kunne tiltrekke oss verdifull kompetanse for fremtiden. Vi må sørge for å tilby noe som er interessant å studere, samtidig som vi må sikre arbeidsplasser og et velfungerende næringsliv som gjør det attraktivt å bli værende. En fusjon med Høgskolen i Lillehammer ville vært positivt for hele regionen, sier Borud.

Inga kastet seg ut og ble første ordfører som hoppet fra stupetårnet i Hamar. – Vi må vise at vi er stolte av det, ikke bare si det! Kanskje følger flere ordførere i regionen etter? Foto: Jan Morten Frengstad.

Inga hopper fra stupetårnet