- God grunn til og ha yrkesstolthet ved å velge yrkesfag!

Det er viktig at ungdom, foreldre og lærere ser mulighetene ved å velge yrkesfag, sier Kristian Borud, daglig leder i MB Stillas AS.

– Vi satser på lærlinger, og er fornøyd med å nå være godkjent lærebedrift. Tre av de vi nylig har ansatt ble ansatt på lærlingekontrakt, forteller Kristian Borud. Fotograf: Linn Alicia Slora Kristiansen.

– Vi satser på lærlinger, og er fornøyd med å nå være godkjent lærebedrift. Tre av de vi nylig har ansatt ble ansatt på lærlingekontrakt, forteller Kristian Borud. Fotograf: Linn Alicia Slora Kristiansen.

Publisert 09.03.18

Innlandet

Du ser logoen overalt, enten man kjører forbi en byggeplass, eller når det er lokale tilstelninger. Slik som på Hamar Vinterfestival som nylig ble arrangert. Selv om snø og minusgrader preget festivalens bybilde i større grad enn krokuser og nysmeltet snø, var det lite å si på entusiasmen for de oppmøtte.

– Jeg synes det er viktig å støtte opp om lokale arrangement. All aktivitet som kaster positiv glans over byen er med på å skape stolthet og tilhørighet, sier Kristian Borud, daglig leder i MB Stillas AS.

Ambisjoner på Innlandet

Med en omsetning på 33 millioner kroner i 2017 og stadig økende arbeidsmengde er Kristian godt fornøyd med å være lokalisert på Innlandet. MB Stillas har hovedkontor på Hamar Næringspark, Trehjøringen, samtidig som de nå utvider med to avdelinger på Lillehammer og Skedsmo.

– MB Stillas AS er en totalleverandør av alle typer stillasløsninger, vi tilbyr utleie, frakt og montering av stillas i ett og samme firma, dette gir oss en stor fordel sett opp mot konkurrerende bedrifter. Vi vil fortsette å ha stort fokus på egne ansatte. Med utbedring av E6 og god infrastruktur har vi alt tilrettelagt for ytterligere vekst, sier Kristian. 

Svennebrev i lomma

Kristian er 31 år, bosatt i Hamar og kommer fra en gård på Ilseng. Etter ungdomsskolen tok han svennebrev som murer og startet Borud Stillas utleie i 2012.

I 2015 kom Mylift på banen, og sammen ble det MB Stillas (Mylift & Borud Stillas AS).

– Det er viktig at ungdom, foreldre og lærere ser mulighetene ved å velge yrkesfag. Det er god grunn til å ha yrkesstolthet ved å velge yrkesfag, sier Kristian. Fotograf: Linn Alicia Slora Kristiansen.

#205

Satser på lærlinger

Per i dag har MB Stillas 32 ansatte. Nylig ble bedriften godkjent lærebedrift.

– Vi satser på lærlinger, og er fornøyd med å nå være godkjent lærebedrift. Tre av de vi nylig har ansatt ble ansatt på lærlingekontrakt. Vi er i kontakt med skoler for å holde foredrag og kurs, og ønsker å være med på å øke oppmerksomhet og interesse for stillasbyggerfaget, sier Kristian.

God aktivtet hos MB Stillas. Bedriften er nylig godkjent lærebedrift. Fotograf: Linn Alicia Kristiansen.

#205

Går "glattere" med proffe folk

Kristian legger ikke skjul på at hovedutfordringen er og få tak i fagarbeidere. Det langsiktige målet er at halvpartene av alle stillasmontørene skal ha fagbrev.

– Innenfor stillasbyggerfaget har dessverre kun ca. åtte prosent fagbrev, og det er urovekkende. Som bedrift er vi avhengige av kvalifisert arbeidskraft. Vi vil gjerne være med på å heve statusen til yrkesfag. Alt går "glattere" med proffe folk, sier Kristian.

Samarbeid med NAV og Mjøsanker

Mennesker som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet ønsker seg ofte tilbake til arbeidslivet for å finne tilbake gleden med sosialt fellesskap, nytte og mestring. For Kristian og MB Stillas er NAV og Mjøsanker naturlige samarbeidspartner, der målet er å rekruttere folk i jobb.

– Vi har et godt samarbeid med NAV og Mjøsanker der kandidatene kommer inn i et intern opplæringsløp der de får ta del i hele verdikjeden fra lagerarbeid til å være med montører ut på stillasbygger oppdrag. Det er utrolig gøy å se at de trives og mestrer oppgavene, avslutter Kristian fornøyd.

Kim-Andre Waleniussen utformer og holder kurs innenfor stillasbygger faget. Foto: Linn Alicia Slora Kristiansen.

#205