- Innvandring er en berikelse for Innlandet

Tidligere Global Future deltaker, Roger Kongolo Matungulu, er en aktiv politiker for Søndre Land KrF. Han er opptatt av innvandringspolitikk og at innvandrere bør betraktes som ressurser i samfunnet.

Publisert 15.09.15

Innlandet

Matungulu deltok i Global Future i 2011. Global Future er NHOs talentprogram for å mobilisere innvandrere med høy utdanning til sentrale stillinger og styreverv i norsk næringsliv. Matungulu er fornøyd med programmet og mener at Global Future og NHO Innlandet har betydd mye for hans personlige utvikling.

NHO har bidratt for personlig utvikling

- NHO og Global Future har hjulpet meg til å skape en bevissthet om den kunnskapen og de evnene jeg besitter, og hvordan jeg kan benytte dette på best mulig måte for samfunnet. Jeg er fortsatt i kontakt med min mentor Jan Sveen i Global Future som har bidratt til at jeg har fått selvtillit og trygghet på meg selv og mine avgjørelser.

Styrker bedriftenes konkurransekraft

Godt skolert

Opprinnelig kommer Matungulu fra Kongo. Han har en bachelorgrad innen økonomi og finans fra Kongo og hat tatt flere tilleggskurs fra BI innen investering, finansiering og styrekompetanse. Han er medlem av flerkulturelt råd i Oppland Fylkeskommune. Matungulu er opptatt av å gjøre en innsats for lokalmiljøet.

Innlandet har behov for nye borgere

Matungulu bor i Fall og trives godt. Han trekker frem den fantastiske naturen som han mener er med på å utmerke Innlandet som et attraktivt sted for bosetting. Han er brennende engasjert i spørsmål som berører innvandring og hvordan innvandrere kan bli en berikelse i samfunnet. Han mener Innlandet har både behov og mulighet til å ta imot flere nye borgere.

- Innvandrere vil være viktige ressurs for Innlandet, både økonomisk, sosialt, kulturelt, intellektuelt og åndelig, sier han.

Bør ta imot innvandrere 

Matungulu poengterer at kommunen gjør klokt i å ta imot innvandrere.

- Staten gir kommunen et tilstrekkelig flyktningtilskudd i en utstrekning på fem år. Dette tilskuddet kan brukes av kommunen for integrering og inkludering av våre nye landsmenn. Hvis kommunen gjør dette riktig vil de oppleve å kunne få en langsiktig gevinst, ettersom folk vil fortsette å bo i kommunen hvis de får jobb. Gjennom dette vil kommunen få økte skatteinntekter. Kommunen vil også kunne benytte innvandrernes kompetanse i for eksempel arbeid, kultur eller idrett.

Integrering går begge veier

Matungulu er opptatt av at kommunene må være flinke til å tilby introduksjonsprogram der innvandrere kan lære norsk kultur og språk.

- Via introduksjonsprogrammene blir formalkompetansen kartlagt og det tilbys faglig assistanse gjennom karriereveiledning som kan hjelpe den enkelte til å velge yrke eller videre utdanning. Målet er etterhvert å få alle i jobb.

Matungulu sier det også er viktig at innvandrere spør seg selv: Hva kan jeg bidra med for lokalmiljøet?

Beriket med kompetanse

Matungulu sier at KrF med sin innvandringspolitikk vil gjøre det lettere for innvandrerne å bli godt integrert og inkludert i det norske samfunnet.

- I Søndre Land Krf ønsker vi å tilrettelegge for å benytte innvandrere på en slik måte at de blir en gevinst for vår kommune. Hvis alle kommuner gjør en innsats vil hele Innlandet bli beriket med mangfoldig og unik kompetanse for fremtiden.