- Ja til et inkluderende arbeidsliv!

At så mange som mulig får sjansen til å bidra er bra for den enkelte og det er bra for samfunnet. Det var det enighet om når NHO, NAV, Hoff og Topro Kompetanse møttes for å diskutere "Ringer i Vannet".

F.v. Ann Maxim, Tiltakskoordinator NAV Gjøvikregionen. Åge Skinstad Regiondirektør NHO Innlandet, Ann Kristin B. Rebne, Avdelingsleder Marked og Rekrutteringstjenester- TOPRO Kompetanse AS, Trond Flesvik- HOFF SA, Roy Myhre, Fabrikksjef HOFF SA, Gunn Kristin Saugstad –Marked og Rekrutteringstjenester, TOPRO Kompetanse AS.

F.v. Ann Maxim, Tiltakskoordinator NAV Gjøvikregionen. Åge Skinstad Regiondirektør NHO Innlandet, Ann Kristin B. Rebne, Avdelingsleder Marked og Rekrutteringstjenester- TOPRO Kompetanse AS, Trond Flesvik- HOFF SA, Roy Myhre, Fabrikksjef HOFF SA, Gunn Kristin Saugstad –Marked og Rekrutteringstjenester, TOPRO Kompetanse AS.

Publisert 13.01.16

Innlandet

Ringer i Vannet er en rekrutteringsstrategi i regi av NHO. Målet er å få personer som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet, inn i ordinære jobber. Ringer i Vannet er rekruttering og arbeidsinkludering med utgangpunkt i bedriftens behov for kompetanse. Dette fungerer som et samarbeid mellom NHO bedrifter som tilbyr praksis, tiltaksbedrifter og NAV.

Gevinster for samfunnet

Ann Kristin B. Rebne er Avdelingsleder for Marked og Rekrutteringstjenester hos TOPRO Kompetanse AS. Hun er positiv til Ringer i Vannet og sier at de erfarer gode resultater.

- Ringer i vannet strategien bygger på en forståelse av at alle mennesker ønsker og evner å utføre arbeid, og at bedriftene trenger arbeidskraft. I Topro ser vi at det å lykkes med denne koblingen gir store samfunnsøkonomiske og menneskelige gevinster, sier Rebne.

Avhengig av god relasjon med næringslivet

NAV er en viktig aktør for å lykkes med arbeidet. Anna Maksim er tiltakskoordinator ved NAV Gjøvikregionen. Hun mener NAV er avhengig av å ha en god relasjon med næringslivet.

- Det er viktig at vi når vårt felles mål om å hjelpe arbeidssøkere med å komme seg i lønnet arbeid, derfor er det avgjørende for oss å ha en god dialog med næringslivet. Ringer i Vannet ordningen er en flott kanal for å koble riktige kandidater til riktige jobber. Hoff er en bedrift som viser stor engasjement, og det er vi glade for, sier Maksim.

Næringslivet bidrar

Roy Myhre er fabrikksjef ved Hoff Industrier. Han mener det ikke finnes en bedre måte å rekruttere arbeidskraft på.

-For de stillingene som jeg nå har rekruttert til så ser jeg ikke noen bedre måte å rekruttere på. Topro har satt seg godt inn i hva som er våre behov og de finner frem aktuelle kandidater som vi får prøve kostnadsfritt. I tillegg har vi «retur rett» hvis kandidaten ikke skulle fungere. Vi slipper altså søknadsprosessen, intervjurunder og faren for feilansettelser.

- Vi må se muligheter, ikke begrensninger

Åge Skinstad er regiondirektør i NHO Innlandet. Han mener Ringer i Vannet er en viktig rekrutteringskanal, og oppfordrer til å se muligheter ved å være en inkluderende virksomhet.

-Vi har nå Over 120 000 ledige, og dette tallet vil mest sannsynlig øke ytterligere. Over 60 000 under 30 år utenfor arbeidslivet, og det er et anslag på 30-35 000 nye asylsøkere i år og neste år. Tallene viser at vi i samfunnet har store oppgaver foran oss med å bli gode til å rekruttere og inkludere arbeidskraft. Jeg mener vi har gode muligheter til å lykkes hvis vi tør å åpne horisontene og anse dette som en mulighet i stedet for en begrensning, sier Skinstad.

Ann Maxim, Tiltakskoordinator NAV Gjøvikregion. Åge Skinstad Regiondirektør NHO Innlandet, Ann Kristin B. Rebne, Avdelingsleder Marked og Rekrutteringstjenester- TOPRO Kompetanse AS, Trond Flesvik- HOFF SA, Roy Myhre, Fabrikksjef HOFF SA, Gunn Kristin Saugstad –Marked og Rekrutteringstjenester, TOPRO Kompetanse AS.