- Ja, vi ønsker lærlinger!

Ordfører Bjørn Iddberg (AP) og Høyres ordførerkandidat Svein Håvar Korshavn signerte NHOs budstikke der de forplikter seg til å følge opp et viktig samfunnsansvar ved å sikre flere læreplasser i Gjøvik kommune.

Orførererkandidat Svein Håvar Korshavn (H) og orførerer Bjørn Iddberg (AP) signerte i går NHOs budstikke hvor de forplikter seg til å følge opp et viktig samfunnsansvar ved å sikre flere læreplasser i Gjøvik kommune.

Orførererkandidat Svein Håvar Korshavn (H) og orførerer Bjørn Iddberg (AP) signerte i går NHOs budstikke hvor de forplikter seg til å følge opp et viktig samfunnsansvar ved å sikre flere læreplasser i Gjøvik kommune.

Publisert 19.08.15

Innlandet

60 prosent av NHOs bedrifter har behov for fagarbeidere de neste fem årene

NHOs Kompetansebarometer viser at 60 prosent av bedriftene har behov for fagarbeidere de neste fem årene. For å dekke arbeidslivets kompetansebehov og få flere ungdommer til å velge og gjennomføre en yrkesfaglig utdanning, er det et stort behov for enda flere læreplasser enn hva det er i dag. Hvert år er det ca. 5000 ungdommer som søker læreplass uten å få kontrakt.

På bakgrunn av dette har NHO utformet en "Budstikke" der intensjonen er at ordførerkandidater fra alle partier signerer på at de som folkevalgte skal ta sitt samfunnsansvar ved å arbeide aktivt for å sikre våre ungdommer en god utdanning. De forplikter seg til å gjøre en grundig jobb med å hente inn informasjon om hvor det er behov for lærlinger, og sørge for at kravet om lærlinger følges opp i anskaffelsene i sin kommune.

Det er bra at kravet om lærlinger følges opp i anskaffelsene til kommunen

Ordføreren er positiv

Bjørn Iddberg (AP) mener det er viktig å høyne statusen til yrkesfagene, der realiteten i samfunnet i dag er at anerkjennelsen ikke er så stor.

- Det er bra at kravet om lærlinger følges opp i anskaffelsene til kommunen. Krav til lærlingklausuler i offentlige konkurranser kan bidra til at det settes fokus på faget og dens utvikling samt kontinuitet, som igjen understøtter kvalitativ utvikling i offentlig kontrakter og leveranser, sier Iddberg.

Mer ryddige forhold i arbeidslivet

Svein Håvar Korshavn (H) sier at en lærlingsklausul vil kunne bedre seriøse bedrifters konkurranseevne ved at det vil bli mer ryddige forhold i arbeidslivet. Han mener også det er viktig at kommunen og det offentlige bidrar som de største innkjøperne. Han påpeker videre at Innenlandsutvalget har tatt opp viktigheten av å kunne fullføre videregående skolegang. I den forbindelse er det viktig å gjøre studiet relevant.

- På Gjøvik er eksempelvis CC den største lokasjonen med private arbeidsplasser. Her er det mange arbeidere vi kan løfte ved å tilføre de mer kunnskap så vi igjen får bedre service.

Svein Håvar Korshavn ville gjerne signere NHOs budstikke. Korshavn er enig i at det er viktig å jobbe for å sikre flere læreplasser.

Næringslivet etterspør fagarbeidernes verdifulle kompetanse

Stort behov for fagarbeidere

Regiondirektør i NHO Innlandet, Åge Skinstad, mener det er viktig å åpne øynene for faglærte i arbeidslivet. Han henviser til NHOs kompetansebarometer og sier at bedriftene har et stort samfunnsansvar ved at de er med på å utdanne unge og voksne til fagarbeidere.

 - Det er viktig å synliggjøre behovet for fagarbeidere, og gjøre det attraktivt å velge disse retningene tidig på skolen. Samfunnet og næringslivet etterspør i stor grad deres verdifulle kompetanse, sier Skinstad.