Samarbeid skaper utvikling

NHO Innlandet har nylig arrangert næringstreff i Elverum og Otta. Informasjon om NHOs medlemsfordeler og faglig innhold stod på programmet. Åge Skinstad fortalte om viktigheten av samarbeid og endringsdyktighet for å få til en positiv utvikling i næringslivet.

Publisert 01.12.15

Innlandet

NHO Innlandet skal arrangere til sammen ni næringstreff i regionen. Hensikten med næringstreffene er å komme i tett dialog med medlemsbedrifter og potensielle medlemsbedrifter. Næringstreffene er korte effektive møter med faglig innhold, foredrag og informasjon om NHO og hva vi kan tilby deg som medlem. Så langt har næringstreffene vært arrangert i Valdres, Hadeland, Kongsvinger, Elverum og Otta. Over nyttår skal det arrangeres næringstreff i Tynset, Hamar, Lillehammer og Gjøvik.

Hva kan NHO Innlandet gjøre for din bedrift?

-Vi kan lære fra idretten

Åge Skinstad mener næringslivet har mye å lære av idretten. Det å sette seg klare mål og tørre å prioritere for å bli god mener han er viktig. Han trekker frem begreper som målsetting, endringsdyktighet, samarbeid, entusiasme, involvering og verdier som beskriver hvordan næringslivet kan jobbe for å skape prestasjoner.

Hva kan NHO Innlandet gjøre for deg?

Rådgiver i NHO Innlandet, Ingunn Hermansen, har informert om medlemsfordelene til NHO og hva bedriftene kan tjene på å være medlem. Visste du at NHO har en egen forsikrings- og pensjonsordning? NHO har også en egen innkjøpsordning for alle medlemsbedrifter. Her kan flere bedrifter meddele at de har hatt stort utbytte av samtlige medlemsfordeler.

Sikrer gjennomslag

De to viktigste hovedoppgavene til NHO er politisk påvirkning for å sikre gjennomslag og fokus på medlemmer og markedsarbeid. NHO Innlandet har 2035 medlemmer og er bedriftenes talerør. NHO jobber for det medlemsbedriftene er opptatt av og ønsker derfor tett dialog med din bedrift for å bli bedre kjent med hva vi kan vektlegge i møte med politikere og relevante beslutningstagere.

-Samferdsel, lærlinger og sysselsetting i arbeidslivet via Ringer i Vannet er eksempler på noen av sakene NHO har engasjert seg i med ulike kampanjer. Dette er fordi medlemsbedriftene våre er opptatt av disse temaene, sier Skinstad.

Kraftsatsing på vei og jernbane i Innlandet

Arbeidsgiverservice

Frode Berntsen og Hans Mikkel Herberg er NHO Innlandet sine advokater. NHO har som mål å gi medlemsbedriftene rask og effektiv juridisk bistand innenfor det arbeidsrettslige område, rådgivningen inngår i medlemskontingenten. I tillegg til juridisk bistand prosedere advokatene saker for medlemsbedriftene i retten. Nylig vant en av våre medlemsbedrifter en sak i tingretten.    

Medlemsbedrift i NHO vant i tingretten

Fornøyde medlemsbedrifter

På næringstreffet i Elverum fortalte Jon Tømte i Scandic Elgstua om hvorfor de var NHO medlem og trakk frem arbeidsgiverservice og generelt at NHO er en solid organisasjon som jobber for gode rammebetingelser for bedriftene.

May Britt Støve fra Peer Gynt AS presentere bedriften og deres arbeid med omstilling og utvikling av produkt, design og profilering ved næringstreffet i Otta. Hun kunne bekrefte i sitt innlegg at endringsvilje, kompetanse og samarbeid er viktige forhold i omstillingsprosesser.