Betonmast Toten AS ønsker ny merkeordning for lærebedrifter velkommen

- Ordningen vil signalisere god kvalitet for både bedrift og lærling, sier lærlingeansvarlig og HR koordinator Kjersti Gagnum Ingebretsen.

Lærlingeansvarlig og HR koordinator, Kjersti Gagnum Ingebretsen og faglig leder Terje Håkensbakken i Betonmast Toten.

Lærlingeansvarlig og HR koordinator, Kjersti Gagnum Ingebretsen og faglig leder Terje Håkensbakken i Betonmast Toten.

Publisert 30.08.15

Innlandet

Som en del av arbeidet for å øke antall læreplasser ønsker departementet å innføre en merkeordning for lærebedrifter. Ordningen skal gjøre det lettere for forbrukere å få informasjon om bedriften har lærlinger eller ikke. Dette synliggjøres med et fysisk eller et digitalt merke.

Betonmast Toten har lang erfaring som lærebedrift etter om lag 40 år med lærlinger. Ingebretsen mener merkeordningen vil signalisere kvalitet og synliggjøre bedriftens vilje til å satse på ungdom for fremtiden.

- Vi ønsker merkeordningen velkommen, og ser på det som et kvalitetsstempel slik som Svanemerket. Merkeordningen vil kunne bidra til at Betonmast blir enda mer kjent i lokalområdet der vi profilerer oss som en bedrift som tilrettelegger for god opplæring og trivsel for våre lærlinger, sier hun.

Valgte yrkesfag og ble eneste jenta blant gutta

Kunnskap går ut på dato og de unge har mye verdifull kompetanse å tilføre

Lærlingene er ressurser, ikke merarbeid

Terje Håkensbakken er faglig leder i Betonmast Toten. Han mener flere bedrifter burde satse på lærlinger og sier de har positive erfaringer med å være lærebedrift. Han påpeker imidlertid at bedriften må være bevisst på sine holdninger til det å ta inn lærlinger, og at det er viktig å anse lærlingene som ressurser og ikke merarbeid.

- Hvis du har ambisjoner om å ha en positiv utvikling i bedriften og ikke være en døgnflue, må du stadig ha påfyll. Da trengs det flere lærlinger, kunnskap går ut på dato og de unge har mye verdifull kompetanse å tilføre, sier Håkensbakken. 

10 grunner til å velge yrkesfag

Fremtidig arbeidskraft

På det nåværende tidspunkt har Betonmast Toten og Betonmast Byggservice avdeling Toten til sammen fem lærlinger innen tømrer. Håkensbakken mener lærlingene er viktige ressurser for fremtidige ansettelser.

- Det er en fordel for oss å ansette kompetent arbeidskraft som har god kjennskap til bedriftskulturen og daglige rutiner. Vi gjør vårt ytterste for at lærlingene skal trives, og arrangerer lærlingesamlinger samtidig som vi har fokus på tett oppfølging. Resultatet er "vinn-vinn" for begge parter, lærlingene får som regel fast jobb hvis vi har nok oppdrag og vi får dyktige arbeidstakere.

Ny merkeordning for lærebedrifter

Når vi setter krav til firmaer som skal utføre arbeid for det offentlige om at de skal ha lærlinger, så er det med på å hindre svart arbeid og menneskehandel

Oppland Høyre retter fokus mot yrkesfag

Kari-Anne Jønnes er fylkesordførerkandidat for Oppland Høyre. Hun besøkte Betonmast og er svært fornøyd med deres satsing på lærlinger og hvordan de er en ressurs for bedriften. 

- Vi mener det vil være viktig fremover å ha fokus på lærlinger. Det å vise frem de positive sidene ved yrkesfag vil ha mye å si for statusen til lærlingene og gjøre det mer attraktivt å være lærebedrift.  

Jønnes presiserer at merkevareordningen bare er et av flere tiltak regjeringen gjør for å heve statusen, der det viktigste er at de har økt lærlingtilskuddet fire ganger på to år med til sammen 12 500 kroner 

- Når vi setter krav til firmaer som skal utføre arbeid for det offentlige om at de skal ha lærlinger, så er det med på å hindre svart arbeid og menneskehandel, ettersom det kreves en helt annen seriøsitet fra tilbyderne. Dette er bare begynnelsen av den langsiktige og seriøse satsingen på yrkesfag. Regjeringen fortsetter sin satsing og det kommer mer penger over neste års statsbudsjett. Dette er viktig for utviklingen av Innlandet for å kunne skape nye fremtidige arbeidsplasser.

Kari-Anne Jønnes er fylkesordførerkandidat for Oppland Høyre. Hun mener satsningen på yrkesfag vil være viktig for utviklingen i Innlandet. Forøvrig er det tverrpolitisk enighet om et lærligenløft. 

 Valgte yrkesfag og fikk læretid i Tyskalnd

Kontakt oss

Linn Alicia Slora Kristiansen

Rådgiver

NHO Innlandet

lask@nho.no
Mobil
41231669