- Svært interessant næringstreff

Åge Skinstad deltok på sitt første Næringstreff i regi av NHO Innlandet. Han sier næringstreffet var svært interessant, og at temaene berørte viktige områder for Innlandets næringsliv.

Åge Skinstad og Svein Oppegaard

NHO Innlandet sin kommende regiondirektør sier at Næringstreffene er en fin måte å bli kjent med viktige aktører og sentrale tema. Her avbildet med Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

Publisert 20.03.15

Innlandet

Ved Hafjell Hotell i Øyer arrangerte NHO Innlandet sitt tredje næringstreff i år. Næringstreffene er korte effektive møter med dagsaktuelle temaer på programmet. På dette Næringstreffet orienterte Svein Oppegaard om NHOs Kompetansebarometer, tariffoppgjøret og konsekvenser av endringene i arbeidsmiljøloven. Peter Butenschøn, arkitekt og byplanlegger, tok opp debatten fra NHOs årskonferanse i januar som omhandlet bo- og arbeidsmarkedsregioner.

NHOs første næringstreff gav mersmak

Endringer i arbeidsmiljøloven

Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, presenterte NHOs Kompetansebaromter som nylig ble lansert. NHOs medlemsbedrifter meddeler i undersøkelsen at de har behov arbeidskraft med yrkesfag og fagskoleutdanning. Oppegaard orienterte om mellomoppgjøret, der NHO mener at oppgjøret må bli ytterst moderat og bidra til at omstillingsevnen og konkurransekraften i norsk næringsliv bedres. Avslutningsvis presenterte han den mye debatterte arbeidsmiljøloven. Han trakk blant annet frem to saker som har vært viktige for NHO der organisasjonen også har fått gjennomslag: mulighet for mer fleksible arbeidstidsordninger og midlertidige ansettelser. For ytterligere gjennomgang vil samtlige av NHO Innlandets medlemsbedrifter bli invitert til medlemsmøte om tariffoppgjøret 2015 og endringer i arbeidsmiljøloven den 21. april i Moelv. Meld deg på her.

Dette betyr lønnsoppgjøret og ny arbeidsmiljølov for din bedrift 

Byfolk på Innlandet

Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner blir et stadig viktigere konkurransefortrinn for næringslivet. Peter Butenschøn er arkitekt og forfatter av flere bøker som omhandler byutvikling. Han hevder at arbeidskraften vil flytte dit folk vil bo, og at byutvikling er sentralt for Innlandet. I følge Butenschøn handler byutvikling om å kommunisere til det følelsesmessige, ved å fremme identitet og design. Byene i Innlandet bør fokusere på å gjøre byen attraktiv for innbyggerne og fremheve kvaliteter som skiller byene fra hverandre. Han mener også at innbyggerne i Innlandet er på vei til å bli et byfolk og at Mjøsbyene må tilrettelegge for å skape attraktive bysentrum.

#7 millioner - Befolkningsvekst krever tiltak

Det er viktig å  tørre og lære bort det man er god til

Suksess er ferskvare

Åge Skinstad overtar som regiondirektør for NHO Innlandet den 1. august. Skinstad skal jobbe for at næringslivet i Innlandet utvikler seg og presterer enda bedre i fremtiden. Han mener det er viktig å tørre å lære bort det man er god til. – Therese Johaug og Marit Bjørgen kan være de argeste konkurrentene og begge to vil vinne, men de samarbeider også og lærer av hverandre. Skinstad hevder at suksess er ferskvare, og at det er viktig å gripe tak i nye muligheter.

Varm velkomst til Åge Skinstad

 

Kontakt oss

Linn Alicia Slora Kristiansen

Rådgiver

NHO Innlandet

lask@nho.no
Mobil
41231669