- Trives i bilen!

Åge Skinstad har nå vært regiondirektør for NHO Innlandet i 100 dager. Han har på kort tid bidratt til å sette næringslivet i Innlandet enda tydeligere på kartet. Regiondirektøren er klar på at det er ute hos medlemsbedriftene han må være for å fange opp innspill og ideer.

Åge trives i bilen! Han kjører daglig ut til medlemsbedrifter og andre interessenter for å få innspill til hvordan NHO kan jobbe for å sikre gode rammevilkår for næringslivet i Innlandet. Foto: Linn Alicia Slora Kristiansen.

Åge trives i bilen! Han kjører daglig ut til medlemsbedrifter og andre interessenter for å få innspill til hvordan NHO kan jobbe for å sikre gode rammevilkår for næringslivet i Innlandet. Foto: Linn Alicia Slora Kristiansen.

Publisert 10.11.15

Innlandet

Regiondirektøren kommer fra Lensbygda i Østre Toten, og er med det en skikkelig totning. I alle fall på kartet. Han er en blid og omgjengelig kar med glimt i øyet som er flink til å inspirere de rundt seg. Noen ville kalt han "ællminnelig" men det er ikke nødvendigvis et kompliment for Åge. Han viser til at det er de ualminnelige som får til noe vet at de nettopp er seg selv og ikke går i samme retning som alle andre.

Åge har jobbet som leder for verdens beste landslag i langrenn og vet hva som skal til for å nå toppen. Mål, samarbeid, endringsdyktighet, involvering, entusiasme og verdier er begreper han knytter til gode prestasjoner. Åges erfaringer fra langrennsmiljøet er i stor grad overførbare til næringslivet, noe mange har hatt gleden av å høre på når han allerede har holdt over 25 foredrag i store deler av regionen.

NHO Innlandet har fått en tydelig og målrettet leder som er ambisiøs på vegne av hele regionen. Nå letter han på sløret og deler sine tanker og erfaringer om jobben så langt.

Artikkelen fortsetter under bildet: 

Åge har benyttet den første tiden som regiondirektør til å jobbe mye eksternt. Her er han i møte med ordfører Espen Johnsen i Lillehammer kommune i forbindelse med en kampanje for å sikre flere læreplasser. Foto: Linn Alicia Slora Kristiansen.

- Hva førte til at du sa ja til å bli leder for næringslivet i Innlandet?

- Jeg har 12,5 år med næringslivserfaring i Innlandet. Jeg likte meg godt i næringslivet og synes det var et naturlig tidspunkt å komme tilbake nå, da det ikke er mesterskap i 2016. Med andre ord lå det godt til rette for at Norges Skiforbund kan jobbe videre med utvikling av gode fremtidige prestasjoner mens jeg fortsetter å jobbe for næringslivet, sier Åge.

Jeg har fått tydelige innspill fra medlems-bedriftene til hvordan NHO kan jobbe for å sikre enda bedre rammevilkår for næringslivet

- Hvordan har dine første 100 dager vært?

- Dagene har vært spennende og givende. Jeg har lært mye nytt fra kollegaer i NHO regionalt og sentralt. Jeg har også lært nye ting av andre regionale aktører i næringslivet og av flere dyktige politikere i Innlandet. Jeg er veldig glad for at jeg blir tatt med på råd, og for at jeg har blitt spurt om å bidra med mine erfaringer i ulike fora.

- Den første tiden har jeg jobbet endel eksternt for å bli kjent med så mange som mulig av næringslivsaktørene i Innlandet. Dette gir synergieffekter som jeg ikke ville vært foruten. Jeg har vært på besøk og snakket med mange interessenter i de fleste regionene i Innlandet, og mangler bare Tynsetregionen og Nord-Gudbrandsdal. Der planlegger vi å arrangere næringstreff ved juletider, opplyser Skinstad.

- Verdifulle innspill fra medlemsbedriftene

- Det som også har vært positivt er å treffe alle de dyktige menneskene ute i medlemsbedriftene våre som står på hver eneste dag. Det er hos medlemsbedriftene verdiskapingen skjer, og det har vært viktig for meg å være ute hos dem for å få kunnskap om deres hverdag. Dette har vært nyttig, og jeg har fått tydelige innspill til hva NHO kan gjøre for å sikre enda bedre rammebetingelser for næringslivet, sier Åge.

Åge bruker mye tid ute hos medlemsbedriftene. Her på besøk hos Scandic Elgstua. F.v. Regiondirektør NHO Innlandet Åge Skinstad, kommunikasjonsrådgiver NHO Innlandet Linn Alicia Slora Kristiansen, distriktssjef innkjøp Ole Ragnar Repp, hotelldirektør Nina Caspari og John Tømte.

- Hva har vært mest interessant å erfare?

- Det er viktig å erkjenne at vi trenger både endringsdyktighet og samarbeidsvilje for å oppnå fremtidige resultater. Det finnes de som tror at det fortsatt blir bedre uten å endre seg og uten å kunne samarbeide. Det gjenstår litt tid før man får snudd denne tankegangen. Det å utfordre etablerte holdninger er kanskje hovedutfordringen, påpeker Skinstad.

- Hvilke muligheter ser du for næringslivet i Innlandet i fremtiden?

- Jeg ser store muligheter og jeg synes det er veldig mye som går bra på Innlandet. Både Hedmark og Oppland har et allsidig næringsliv. Vi må være flinke til å være stolte av det vi har og bygge videre på den suksessen som er etablert, sier han.

Vi må legge janteloven til side og unne hverandre suksess

- Hvilke utfordringer står vi ovenfor?

- Per dags dato har ikke Innlandet blitt berørt i særlig grad av økende arbeidsledighet. Vi må fortsette å holde arbeidsledigheten lav og være flinke til å integrere flyktningene som kommer. Det er viktig å anse flyktningene som fremtidige ressurser, i stedet for begrensninger. Det er en kjensgjerning at vi blir færre grunnet den demografiske utviklingen, og da vil godt integreringsarbeid bidra til å gi oss et fortrinn hvis de nye landsmennene blir værende i regionen, fastslår Skinstad.

- Hvordan kan næringslivet i Innlandet samarbeide i fremtiden?

- Vi må være flinke til å samarbeide når vi kan og vente med å konkurrere til vi må. På dette området har jeg mange erfaringer fra min tidligere jobb. Damelandslaget i langrenn er veldig flinke til å samarbeide og lære av hverandre. Likevel er de i høyeste grad konkurrenter i konkurransesammenheng. Vi må legge janteloven til side og unne hverandre suksess!