- Vi er stolte av lærlingene våre

Entreprenøren Ø. M. Fjeld i Kongsvinger har et mål om at 10 prosent av fagarbeiderne skal være lærlinger. For bedriften er lærlingene fremtiden.

Bilde lærlinger, 2014

Kongsvinger entreprenøren Ø. M. Fjeld satser på lærlinger. Bedriften har 10 lærlinger og tar inn fire nye lærlinger innen tømrer til høsten. Bilde fra lærlingsamling våren 2014.

Publisert 30.04.15

Innlandet

Ø. M. Fjeld er den bedriften som tar inn flest lærlinger i Sør-Hedmark.

Målet vårt er at 10 % av fagarbeiderne skal være lærlinger

- Vi er oppriktig stolte av lærlingene våre. De er fremtidens arbeidskraft, sier Lønns- og personalkonsulent og lærlingansvarlig i Ø. M. Fjeld, Anne Kristin Opseth.

Antall lærlinger i bedriften varierer, og på det meste har de hatt 24 lærlinger. De senere årene har bedriften tatt inn 8 – 12 i året. Målet er at 10 prosent av fagarbeiderne skal være lærlinger.

Valgte yrkesfag og ble eneste jenta blant gutta

God erfaring som lærebedrift

Ved en samling i regi av BYGGOPP Hedmark og Oppland presenterte Ø. M. Fjeld hvordan de har organisert sitt arbeid med lærlinger. Leder i BYGGOPP, Gerd Kjølstad, sier Ø. M. Fjeld fortjener ros for systematisk og grundig arbeid med lærlinger.

Opseth har jobbet med lærlinger i bedriften i 16 år. Hun sier bedriften har god erfaring med lærlingene og det å være en lærebedrift. De fleste av lærlingene fortsetter i bedriften etter endt læretid. Dette er Opseth glad for, og hun mener det er en vinn-vinn situasjon for bedriften og for lærlingene.

- Satsningen på lærlinger betyr mye for oss. Vi er glade for at mange velger å fortsette når de er ferdige, sier hun.

Fra fagbrev til ingeniør

Leder i BYGGOPP Hedmark og Oppland, Gerd Kjølstad, roser Ø. M. Fjeld for systamtisk og grundig arbeid med lærlinger. F.v. Gerd Kjølstad, Eivind Amundsen og Anne Kristin Opseth fra Ø. M. Fjeld. Foto: Linn Alicia Slora Kristiansen.

Tett oppfølging er avgjørende

Tett oppfølging er viktig for å kunne fange opp eventuelle utfordringer, og for å vise at vi ser den enkelte

Eivind Amundsen er faglig leder for opplæring av lærlinger i Ø. M. Fjeld. Han mener at tett oppfølging er et suksesskriteriene for at lærlingene skal få et godt utbytte av læretiden. Hver måned tilbyr Amundsen lærling samtaler hvor han besøker lærlinger og arbeidsledere. Tema for møtene er hvordan opplæringen fungerer og hvordan lærlingene har det i hverdagen.

- Systematisk oppfølging er viktig for å kunne fange opp eventuelle utfordringer og for å vise at vi ser den enkelte, sier Amundsen.

Bedriften arrangerer to lærlingsamlinger i året for alle lærlingene. Høstsamlingen består av faglig innhold og besøk av arbeidstilsynet og politiet med holdninger som tema. Samlingen på våren arrangeres på Maarud Gaard med sosiale aktiviteter der målet er å styrke samholdet. Bedriften innbyr til fem-kamp med blant annet leirdueskyting og øksekast.

- Vi tror det er viktig og samles på en annen arena enn jobb. Her bygger vi relasjoner og dette bidrar til et godt arbeidsmiljø, avslutter Amundsen.

Mer om Ø. M. Fjeld

Ø.M. Fjeld er en ledende entreprenør- og eiendomsutviklingsaktør på Østlandet med hovedkontor på Kongsvinger og regionskontorer på Romerike og Hamar. Bedriften er en familieeid virksomhet med lokal forankring og historie tilbake til 1948. Ø.M. Fjeld har nærmere 350 ansatte, inkludert ansatte i bedriftens datterselskaper. Bedriften har i dag ti lærlinger hvor av tre lærlinger arbeider innen betong og syv lærlinger innen tømrer. Til høsten tar bedriften imot fire nye lærlinger.

10 grunner til å velge yrkesfag