- Vi er svært takknemlige

Daglig leder i EveryCare AS, Lene Økern, mottok Nyskapingsprisen på vegne av bedriften. Hun sier de er svært takknemlige.

Lene Økern, daglig leder i EveryCare AS. Bedriften er vinner av NHOs "Nyskapingsprisen"

Lene Økern er en fornøyd prisvinner. - Prisen styrker EveryCare AS sine muligheter til å være med å skape samarbeidsklynger rundt velferdsteknologiutvikling i Innlandet, sier hun.

Publisert 20.03.15

Innlandet

NHO Innlandet deler årlig ut "Nyskapingsprisen" og "Samspillspotten". Vinnerne ble presentert på NHO Innlandets årsmøte på Hafjell Hotell den 19. mars. I tillegg til prisutdeling presenterte valgkomiteen sitt forslag til styre i NHO Innlandet. Styreleder Ottar Henriksen ble gjenvalgt som leder.

Å motta denne prisen er en stor moivasjon og inspirasjon

Utviklingsaktør for fremtiden

EveryCare AS er en bedrift med 13 årsverk lokalisert til Torpa i Nordre Land kommune. Bedriften leverer en unik totalløsning for velferdsteknologi der de benytter kompetanse fra flere fagfelt. Velferdsteknologi vil bli et viktig bidrag til samfunnet fremover, og på dette området er EveryCare en sentral utviklingsaktør. - Å bli tildelt en nyskapingspris er en stor motivasjon og inspirasjon for det videre utviklingsarbeidet som er bærebjelken i EveryCare AS sin virksomhet, sier daglig leder Lene Økern. NHOs kriterier for prisen er blant annet at forretningsideen må være basert på nyskaping der bedriften er fremtidsrettet.

Samarbeid mellom Mjøsbyene

Mediehusene Hamar Media, Oppland Arbeiderblad og Gudbrandsdølen Dagningen ble tildelt Samspillspotten. De tre bedriftene har initiert et arbeid for utvikling av en nettbasert næringslivsavis som dekker Hedmark og Oppland.

Vi ønsker å bidra til en felles identitet for Innlandet

Konseptet kalles "Innlandet24". Formålet er å bidra til en felles identitet for Innlandet. Nettavisen skal også være et bidrag til debatt for å øke engasjementet om regionens vekst og utvikling.

– Det at vi fikk denne prisen for vårt felles samarbeidsprosjekt er gledelig. Vi har et godt stykke arbeid igjen, men prisen er en inspirasjon til at vi fullfører og at vi klarer å realisere prosjektet, sier administrerende direktør i GD, Jon Kristiansen.

 

Samspill i Trysil

Trysil Restaurantgruppe SA består av 21 reiselivsvirksomheter i Trysil. Formålet med samarbeidet er å tilrettelegge for felles markedsføring og utvikling. Trysil Restaurantgruppe ble den andre vinneren av samspillspotten. Vinneren ønsker med Samspillspotten å finansiere en nyopprettet stilling som koordinator og sesongarbeiderkontakt som blant annet skal arbeide med profesjonalisering av Storhusholdningsmessen.

Styreleder i NHO Innlandet, Ottar Henriksen deler ut Samspillspotten. Jon Kristiansen, administrerende direktør i GD, mottok prisen på vegne av HA, GD, OA. Bjarte Wigdel, daglig leder i Knettsetra mottok den andre samspillsprisen på vegne av Trysil Restaurantgruppe SA.

Gjenvalg av styreleder

Ottar Henriksen fra SINTEF Raufoss Manufacturing AS ble gjenvalgt som styreleder. Valg av nestleder ble tidligere styremedlem Frode Smevoll i Euroskilt. NHO Innlandet er opptatt av at regionen skal ha et robust og fremtidsrettet næringsliv. Styret vil fortsette sitt arbeid med å fremme næringslivets rammevilkår og styrke regionens attraktivitet som bo og arbeidsregion.

Nestleder i NHO Innlandet, Frode Smevoll, sammen med styreleder i NHO Innlandet, Ottar Henriksen.