- Vi må skape godene før vi deler dem

Støperibransjen i Norge har stått for fall siden finanskrisen. Den trenden skal snu!

#205

NORSE Metal på Elverum har mange spennende prosjekter på gang. Foto: Ingvild Bergersen

Publisert 01.11.17

Innlandet

I 2013 startet Rune Langerud som markedsansvarlig i Sperre Støperi på Elverum. En måned senere ble det offentliggjort at støperiet skulle nedlegges. Det gikk opp for Langerud at hele bransjen var i fall, ikke bare i Norge, men i hele Europa.

- Jeg hadde ikke kjennskap til bransjen før jeg kom inn i den. Spørsmålet jeg stilte meg var om det går an å drive et lønnsomt støperi i Norge, eller om tiden var forbi. 

Mellom 2009 og 2013 hadde støperiets driftsresultat falt fra positive 15 millioner til minus 8 millioner. Men Langerud opplevde utfordringen som triggende. I 2014 bestemte han seg for å investere i selskapet.

Det må legges til rette for at norske bedrifter kan skape verdier. 

Jobber hardt for å skape gode resultater

- Hvis vi skulle lykkes måtte vi tenke på en måte som ingen andre hadde gjort før. Vi har skiftet fokus fra å være produksjonsorientert til å være markedsorientert.

Selskapet, som siden 2014 har gått under navnet NORSE Metal, kan i dag vise til en spennende kundeportefølje, gode samarbeidspartnere og positive tall på bunnlinjen. Langerud innrømmer allikevel at jobben ikke er en dans på roser:

- Veldig mye står og faller på rammebetingelsene som settes i Stortinget. Det må legges til rette for at norske bedrifter kan skape verdier. Det er viktig å dele goder i Norge, men vi må jo skape godene før vi kan dele dem.  

- Vi må bygge Raufoss som et brand for hele innlands-industrien. 

En del av Raufoss-merkevaren

NORSE Metal samarbeider tett med både forskningsmiljøer og bedrifter i Raufoss-klyngen. Langerud mener samarbeidet er essensielt, både for NORSE Metal, men også for industrien som en helhet. 

- Vi må bygge Raufoss som et brand for hele innlandsindustrien. Mange bedrifter har i dag valgt å flagge ut, men i Raufossindustrien skal vi «innflagge».    

Elverumsstøperiet Østlandske Lettmetall er også en del av Raufossamarbeidet. Selv om de to bedriftene konkurrerer på mange områder, bidrar de sammen med SINTEF og NTNU til et løft for hele metallindustrien på Innlandet, mener NHOs regiondirektør Åge Skinstad. 

Ferdige stempler til levering fra Østlandske Lettmetall. NHO Innlandets rådgiver Ingunn Hermansen sammen med Harald Hanstad. Fotograf: Åge Skinstad

#205

Fra støperi til bioøkonomi

Det er ikke bare aluminiumsmiljøet som er stort på Innlandet. Med Heidner-nettverket i spissen er også bioteknologi en viktig satsning i vår region. For to år siden gikk Langerud derfor inn i bedriften NORSE Biotech. Planen er å utvinne olje fra barnåler, som et miljøvennlig alternativ i medisiner, kosmetikk, mat, helsekost og kompositter:

- Elverum ligger midt i svarteste skogen, så den burde vi jo utnytte for det den er verdt.

NHO Innlandet besøker flere bedrifter disse dagene

Besøkene hos NORSE Metal og Østlandske Lettmetall var en del av NHO Innlandets medlemsturné i Elverumsregionen. Bare et steinkast unna ligger Norturas «kyllingslakteri». De er en viktig aktør i regionen og sysselsetter både faglærte og ufaglærte. Dessverre opplever fabrikken press fra lave matpriser som følge av stor prissensitivitet hos forbrukerne. En utfordring også NHO Innlandet tar på alvor:

- Vi har alle et ansvar for å sørge for at fokuset flytter seg fra kun pris til kvalitet, innhold og bærekraft. Dette er viktig for hele mat og drikkenæringen, kommenterte Skinstad. 

Fra NHO Innlandets medlemsturné. Rådgiver Inngunn Hermansen sammen med produkt- og kvalitetssjef. Foto: Åge Skinstad

#205

Åge Skinstad inspiserer utstyr klart til levering, med daglig leder i Østlandske Lettmetall, Helge Holen.  Fotograf: NHO

#205