-Vår styrke er en søkende og lærende bedriftskultur

NHO Innlandets medlemsbedrift Hexagon Ragasco er i gang med nye prosjekter i nye markeder. Administrerende direktør, Skjalg S. Stavheim, mener en søkende og lærende bedriftskultur fører til innovasjon.

Fornøyde ansatte i Hexagon: Operatører (IMP) Geir Ove Dalby og Leif Kanstad.

Fornøyde ansatte i Hexagon: Operatører (IMP) Geir Ove Dalby og Leif Kanstad. Foto: Linn Alicia Slora Kristiansen.

Publisert 20.02.16

Innlandet

I juni fjor ble Hexagon Ragasco kåret til "Norges smarteste industribedrift" i konkurranse med 58 andre norske selskaper. De ble tildelt prisen for å ha vist styrket produktivitet og konkurransekraft gjennom innovasjon og smart teknologibruk. Hexagon Ragasco ble i tillegg fremhevet som månedens bedrift i NHO Innlandet på samme tid. Nå er bedriften i gang med ny innovasjon, og vi har tatt turen innom for å følge med på bedriftens nye prosjekt.

Production Manager Roger Skjølås. Skjølas sier bedriften er opptatt av Lean og mener dette bidrar til effektive løsninger. Foto: Linn Alicia Slora Kristiansen.

Ferske resultater fra NHOs Kompetansebarometer

Brenselcelle drevet av hydrogen

Hexagon Composites, som er morselskapet til Hexagon Ragasco, har etablert en egen divisjon som arbeider med å utvikle fremtidens hydrogenløsninger. Hydrogendivisjonen arbeider blant annet med en nytt hydrogendrevet reservestrømløsning basert på nyutviklede komposittbeholdere som blant annet kan benyttes til å produsere nødstrøm til basestasjoner for mobilnettet.

Disse basestasjonene må være utstyrt med nødstrøm, og i stedet for nødstrøm fra batteri eller dieselaggregater kan hydrogen og brenselcelleteknologi benyttes. Denne teknologien er både miljøvennlig, driftssikker og brukervennlig, spesielt i kombinasjon med lette komposittbeholdere.Stavheim sier dette er et spennende og nyskapende prosjekt, og er fornøyd med den gode utviklingen der Hexagon Composites satser på hydrogen i fremtiden. Han fremhever viktigheten av å jobbe frem gode prosjekter i fellesskap.

 Hexagon Ragasco: Månedens bedrift

Leter etter smartere løsninger

Stavheim beskriver bedriftskulturen i Hexagon som søkende og lærende. Han mener det ligger latent i bedriftskulturen at de kontinuerlig leter etter smartere løsninger for å gjøre eksisterende og nye kunder mer fornøyde.

-Det å lete etter smartere løsninger betyr innovative markedsløsninger, produkt- og produksjonsforbedringer samt organisasjonsutvikling. Kulturen vår er også preget av at vi er et lag som jobber for å få til innovasjon, konstaterer Stavheim.

Prosessansvarlig PTP (testlinje) Kurt Eriksen. Foto: Linn Alicia Slora Kristiansen.

Tour i Kongsvingerregionen

Nye markeder

Av nye markedsmulighter fra Hexagon Ragasco AS nevner Stavheim at de nå nylig har levert  propanbeholderei kompositt til et nytt marked i Saudia Arabia. Foruten dette markedet arbeides det også med flere interessante muligheter i Sør-Amerika, Afrika og Sørøst-Asia.

- Produktivitet og «zero-defects» er en av hovedpilarene i vår strategi for å oppnå lave enhetskostnader. Dette har vi koblet opp mot digtaliserte verktøy for å ha kontinuerlig sanntidsovervåkning av prosessene i produksjonen.

Vi har også benyttet Lean manufacturing som et av verktøyene for å bli mer effektive. Det kan vi høste effekter av når vi greier å være konkurransedyktige med en fremtidsrettet og høyautomatisert produksjon, sier Stavheim.

Geir Ove Dalby og Leif Kanstad. Foto: Linn Alicia Slora Kristiansen.

Lean Pilot er vellykket