28 milliarder rett i vasken

- Dette er store summer som kunne blitt benyttet til fellesgoder som barnehager, skoler, eldrehjem, veier etc., sier Linn Alicia Slora Kristiansen i NHO.

Evensen og Evensen: Svein Erik Besserud, daglig leder i Evensen og Evensen og kommunikasjonsrådgiver i NHO Innlandet Linn Alicia Slora Kristiansen sier tallene er urovekkende. Denne bedriften blir trukket frem som eksempel på at det er lønnsomt å følge boka. Skjermdump GD 29.01.18.

Evensen og Evensen: Svein Erik Besserud, daglig leder i Evensen og Evensen og kommunikasjonsrådgiver i NHO Innlandet Linn Alicia Slora Kristiansen sier tallene er urovekkende. Denne bedriften blir trukket frem som eksempel på at det er lønnsomt å følge boka. Skjermdump GD 29.01.18.

Publisert 01.02.18

Innlandet

En rapport om omfang og utvikling av arbeidslivskriminalitet som Samfunnsøkonomisk analyse laget for Skatteetaten i fjor, viste at for 2015 anslås omfanget av arbeidslivskriminalitets til å være om lag 28 milliarder kroner.

På bekostning av fellesskapet

- Dette er store summer som kunne blitt benyttet innenfor fellesgoder som vei, barnehage, skole, sykehjem etc., derfor retter vi fokus mot dette. I en annen undersøkelse lokalt for Innlandet svarer 25 prosent at de har tapt markedsandeler som følge av useriøs konkurranse, sier kommunikasjonsrådgiver Linn Alicia Slora Kristiansen i NHO Innlandet.

Evensen og Evensen driver etter boka

Den lokale bedriften på Lillehammer, Evensen&Evensen, er et eksempel på en bedrift som lenge har jobbet med målrettede tiltak for å drive seriøst.

- Dette er veldig bra og svært nødvendig. Selv om ulike bransjer er ulikt berørt av arbeidslivskriminalitet, er det viktig at vi på tvers kan jobbe sammen i riktig retning.

- NHO-fellesskapet ser arbeidslivskriminalitet som en av våre største nasjonale utfordringer. NHO-fellesskapet fremmer nå en rekke forslag for å motvirke arbeidslivskriminalitet. Det er forslag som er rettet mot myndighetene, og også tiltak som næringslivet vil sette i verk selv, sier Kristiansen.

Dette er handlingsplanen med 6 tiltak:

NHO foreslår flere tiltak for å få bukt med arbeidslivskriminalitet:

  • NHOs egne medlemsbedrifter, og andre private bedrifter i Norge, må ta større ansvar for å sjekke at de kjøper varer og tjenester fra seriøse aktører.
  • Myndighetene må bedre koordineringen og styrke og prioritere innsatsen mot denne type kriminalitet blant annet gjennom å styrke tilsyn og arbeidskriminalitetssentrenes slagkraft.
  • Det må lages en handlingsplan mot svart arbeid i forbrukermarkedet.
  • Offentlige innkjøpere, som gjør innkjøp for milliarder hvert eneste år, må etterspørre de seriøse aktørene og sikres sanntidsinformasjon for å kunne, og også, kontrollere leverandører gjennom hele leveransen.
  • NHO vil forplikte seg til å styrke det organiserte arbeidslivet og fremme et arbeidsliv preget av transparens, høye etiske krav til aktørene og trygge lønns- og arbeidsforhold.

Eksempler på allerede igangsatte tiltak er:

  • I bilbransjen har mange ulovlige bilverksteder blitt stengt som følge av et fruktbart samarbeid mellom bransjen og krimenheten i Statens vegvesen.
  • Byggenæringen har etablert et eget leverandørregister for enklere å kunne kontrollere at virksomhetene har betalt skatt. I tillegg har BNL utarbeidet rapporten "Enkelt å være seriøs", samt veileder for valg av seriøse samarbeidspartnere.
  • NHO Reiseliv har vært med på å utarbeide "Kjedelig, men viktig", en kampanje som skal øke unge arbeidstakeres kunnskap om rettigheter og plikter i arbeidslivet.
  • Renholdsbransjen har slått fast at for å bli medlem av NHO Service og Handel, må minst 60 % av produksjonen skje med egne ansatte, ikke med enkeltmannsforetak.
  • Transportbransjen har gjennom treparts bransjeprogram utarbeidet veiledere for kjøpere av varetransport- og turbiltjenester.

GD 29.01.18. Arbeidslivskriminaliteten i Innlandet skal bekjempes