400 000 kr. til kompetanseutvikling i bedrifter

Satsingen "Kompetanseveiviseren" videreføres for at flere bedrifter i Oppland skal styrke sitt konkurransefortrinn.

Publisert 27.08.14

Innlandet

                                                                                                                                                                                                       I I samarbeid med NHO og LO tilbyr Oppland fylkeskommunes karrieresentre «Kompetanseveiviseren» til små og mellomstore bedrifter.                                                                                                                                         

Bedriftene kan få inntil 30 timer gratis bedriftsbistand for oppstart av kompetansearbeid i virksomheten.

Kompetanseveiviseren er en skreddersydd prosess for kompetanseutvikling på individ- og bedriftsnivå.                                                                                                                                                                                                             Så Så langt har om lag 40 bedrifter benyttet seg av ordningen og gir gode tilbakemeldinger.

For mer info se: http://www.oppland.no/Karriere-Oppland/Tjenester/Nyheter/400-000-kr-til-kompetanseutvikling-i-bedrifter-/