50 år gamle kommunegrenser er ikke svaret

Kronikk av regiondirektør Åge Skinstad. - Slik jeg ser det må vi tørre å se 25 - 30 år inn i fremtiden. Hvis vi venter så lenge at vi MÅ endre oss har vi allerede blitt dårligere.

Regiondirektør Åge Skinstad sier at det fortsatt skal være fint å bo i hele landet. Kommunereformen handler om å levere kompetanse tilpasset 2015 og tiden fremover. Velferden vil bli levert like lokalt som før.

Regiondirektør Åge Skinstad sier at det fortsatt skal være fint å bo i hele landet. Kommunereformen handler om å levere kompetanse tilpasset 2015 og tiden fremover. Velferden vil bli levert like lokalt som før. Foto: Linn Alicia Slora Kristiansen.

Publisert 02.09.15

Innlandet

Jeg kommer fra en organisasjon som absolutt har tradisjon for å være mot endringer. Jeg kan minne om at Norges Skiforbund på 1920-tallet var svært skeptisk til Vinter OL, at de på 30-tallet var skeptiske til stafett, og at de på slutten av 40-tallet ønsket stilbedømming i stedet for tidtaking i kvinnelangrenn. I mer moderne tid har vi vært negative til glassfiberski, skøyting, V-stilen i hoppbakken, jaktstart og ikke minst fellesstart der mange fortsatt er skeptiske. Alt som Norge har vært imot har i ettertid vist seg å være til det beste for skisporten.

Kommunegrensene her i landet er stort sett 50 år gamle. Det er hyggelig med tradisjoner, men nå må vi se på bedre løsninger. NHO vil skape bedre kommuner for folk å bo i, og ikke minst å arbeide og drive næring i. Mange av de som bor i de minste kommunene er fornøyd med dagens situasjon. Ønsker du ikke utvikling, vil du heller ikke ha endring. Men det paradoksale er at mens mange hevder at de små kommunene fungerer utmerket, så ser vi en klar fraflytting derfra. Særlig yngre kvinner flytter til større steder.

Det er hyggelig med tradisjoner, men nå må vi se på bedre løsninger

Slik jeg ser det må vi tørre å forestille oss hvordan det vil se ut 25-30 år inn i fremtiden. Vinnere kjennetegnes ved at de er nysgjerrige og gjør nødvendige endringer tidsnok til å bli bedre. Alternativet er å vente så lenge at vi MÅ endre oss og da har vi allerede blitt dårligere. De nye kommunene må bygges med et tjenestenivå og en tilrettelegging for næringsutvikling som gjør at hele landet kan opprettholde sin høye levestandard.

Lokaldemokratiet vil bli styrket ved færre og mer slagkraftige kommuner. Avgjørelser som nå blir tatt på statlig og fylkeskommunalt hold kan i større grad bli tatt lokalt. Allerede i dag er det flere interkommunale selskaper som kommunenes innbyggere i liten grad har direkte medbestemmelsesrett i. Med større kommuner vil også velgerne få større innflytelse direkte på disse selskapene. Jeg tror at tjenester og tilbud blir bedre av at flere får mulighet til å levere og gjøre de best mulig.

Innbyggerne og lokalpolitikerne kan da velge hvem som er best, enten de er offentlige eller private.

Ved en samling av kompetanse på et, i stedet for fem steder, tror jeg tjenestene til innbyggerne vil bli enda bedre og selvsagt skal de leveres der folket bor

 

Større kommuner vil ved vanlige demokratiske prosesser lettere skjære i gjennom for å få raskere resultater. I Danmark, som er land det er nærliggende å sammenligne seg med, har kommunereformen ført til økt kvalitet i tjenesteleveransene, og etter noen år også redusert de administrative utgiftene. Men kanskje enda viktigere: de danske kommunene har fått økt handle- og påvirkningskraft etter reformen. 

Dagens regionale bo- og arbeidsmarkeder som Gjøvik og Lillehammer har vokst enormt siden dagens kommunegrenser ble satt. Folketallet har økt, bedre veier er blitt bygget og arbeidsmarkedet har forandret seg mye. Men samtidig ønsker fortsatt mange å bo landlig og spredt.  Noen vil ønske å pendle og ikke alle jobber har en fast adresse.

Selv bor jeg på Skreia på Toten og har de siste ni årene hatt arbeidssted i Oslo, mens jeg nå har arbeidssted Moelv. Dette fungerer helt utmerket og jeg tror ikke Skreia blir bedre i fremtiden av at vi har fem ordførere og rådmenn i Gjøvikregionen, i stedet for 1 av hvert som NHO foreslår. Så lenge innbyggerne på Skreia trives sammen vil folk selvsagt bli boende der. Idrettslaget og de næringsdrivende spiller antakelige en større rolle enn kommunen i denne sammenhengen. Ved en samling av kompetanse på et, i stedet for fem steder, tror jeg tjenestene til innbyggerne vil bli enda bedre og selvsagt skal de leveres der folket bor. 

Ved å slå sammen kommuner vil man i områder med lange avstander og svakt befolkningsgrunnlag og ensidig næringsgrunnlag bli mer robust for kulturelle, næringsmessige og geografiske variasjoner. I tillegg følger styrking av fagmiljøer. Mange små kommuner i dag har ikke en gang ansatt egne jurister. I et velferdssamfunn der innbyggernes rettigheter er sentralt er det greit med noen som er eksperter på nettopp dette.  

Så får vi spørsmålene om en reform betyr at skoler og sykehjem skal nedlegges. Nei, den lokale velferden vil leve godt. Det er ikke antall rådmenn i området som barnehagene er avhengig av. Det er ikke antall rådhus i regionen som eldresentrene blir styrt av.   

Det skal fortsatt være fint å bo i hele landet. Kommunereformen handler om å levere kompetanse tilpasset 2015 og tiden fremover. Men velferden vil bli levert like lokalt som før.

Kontakt oss