52 ordførerkandidater signerte NHO Innlandets budstikke

Over 700 ordførerkandidater fra hele landet har lovet at de vil jobbe for flere læreplasser. 52 av underskriftene kommer fra Innlandet.

NHOs frierferd endte på godt over 700 budstikker med signaturer. Kristin Skogen Lund overleverte underskriftene til kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner på Småtinget.

Åge Skinstad er fornøyd med alle underskriftene og det positive engasjementet!

Publisert 28.08.15

Innlandet

NHOs frierferd endte på godt over 700 budstikker med signaturer. Kristin Skogen Lund overleverte underskriftene til kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner på Småtinget.

Regiondirektør Åge Skinstad, mener lærlingeklausulen er et godt tiltak for å sikre flere læreplasser, i tillegg til at den vil kunne bidra til å støtte seriøse aktører i markedet.

- Jeg synes det er viktig at store innkjøpere som kommunene stiller krav til leverandørene. Det vil bidra til en bevisstgjøring på det samfunnsansvaret det faktisk er å ta inn lærlinger.

Sammen for flere læreplasser

Det er positivt at både næringsliv og politikere står sammen om å sikre flere læreplasser.

52 signaturer fra 33 kommuner

Til sammen 52 ordførerkandidater fra 33 kommuner i Innlandet har signert NHOs budstikke. I budstikka signerer de på at de som folkevalgte skal ta sitt samfunnsansvar ved å arbeide aktivt for å sikre ungdommer en god utdanning. De forplikter seg til å gjøre en grundig jobb med å hente inn informasjon om hvor det er behov for lærlinger, og sørge for at kravet om lærlinger følges opp i anskaffelsene i sin kommune.

Gjennom bruk av lærlingeklausuler vil offentlige innkjøpere som stat, fylkeskommune, kommune og offentlig eide foretak kunne gi flere kontrakter til lærebedrifter. Offentlig sektor omsetter for milliarder i året og utgjør omlag 40 prosent av omsetningen i eksempelvis byggebransjen.

- Ja, vi ønsker lærlinger!

Fornøyd regiondirektør

Åge Skinstad er fornøyd med alle underskriftene og engasjementet. Han mener det er positivt at både næringsliv og politikere står sammen om å sikre flere læreplasser.

- Det er tverrpolitisk enighet om at dette er et viktig område å satse på, og det er moro å få så mange positive tilbakemeldinger på at NHO setter dette på dagsordenen. 

Regiondirektør Åge Skinstad er fornøyd med 52 underskrifter fra Innlandet. Han mener det er viktig å åpne øynene for faglærte i arbeidslivet.

Lokal deltaker på yrkeslandslaget

Kontakt oss

Linn Alicia Slora Kristiansen

Rådgiver

NHO Innlandet

lask@nho.no
Mobil
41231669