Lærlinger i bedriften

Bedrifter i Innlandet har behov for flinke fagarbeidere og de unge trenger læreplass. nasjonal Aksjon Lærebedrift er en kampanje for å rekruttere læreplasser i privat og offentlig sektor. LO og NHO engasjerer seg i dette arbeidet sammen med Oppland og Hedmark fylkeskommuner. Målet er å oppnå flere lærekontrakter og flere nye lærebedrifter samt å styrke samarbeidet mellom skolene og arbeidslivet i Innlandet.

Publisert 12.12.13

Innlandet

Se mer: