NAV sin praktisering av dagpengeregelverket endres

En del av våre medlemsbedrifter har iverksatt permitteringer i vinter på grunn av uforutsette forhold. Vi har mottatt flere henvendelser der medarbeidere ikke har fått innvilget dagpenger fra NAV, til tross for at vilkårene i forhold til tidligere praktisering av regelverket synes oppfylt. Fra vår side oppleves dette som en innskjerpelse av praktiseringen av dagpengeregelverket. I denne sammenheng har NHO Innlandet og det øvrige regionapparat hatt dialog med NHO sentralt. Det har også blitt oversendt noen praktiske regionale saker, der vi mener NAV har anvendt regelverket på en uheldig måte.

Publisert 28.01.14

Innlandet

Mandag 27. januar hadde NHO og LO møte med arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. I møtet varslet statsråden at NAV med øyeblikkelig virkning stanser all behandling av dagpenger i permitteringssaker. Nye forskrifter vil bli utarbeidet og skal være klare mandag 3. februar. Vi forventer med dette at praktiseringen av dagpengeregelverket i permitteringssituasjonen blir som før innskjerpelsen.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at dette ikke innebærer endringer i permitteringslønnsloven, der arbeidsgiverperiode ble utvidet til 20 dager med virkning fra 01.01.14.

For ytterligere opplysninger:

 https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Arbeidslivspolitikk/Palegger-Nav-a-endre-praksis/