NHO direktør møter fagskoleutvalget

Christl Kvam møtte utvalget som skal se på Fagskoleutvalgets rolle på Innlandets Fagskolen på Gjøvik onsdag 4. desember. Utvalget gjennomfører en møterekke for å hente innspill til sitt arbeid. Kvam understreket fagskolens viktige rolle som leverandør av kompetent arbeidskraft særlig for innlandsindustrien.

Publisert 06.12.13

Innlandet